User icon

Blogi

Terveyden jalostaminen hoitotietojen avulla on tehokasta

Julkaistu 9.4.2024

Terveyden jalostaminen hoitotietojen avulla on tehokasta

Terveyden jalostaminen hoitotietojen avulla on tehokasta, sillä siinä mitataan suoraan jalostettavaa ominaisuutta, hoitotietoja saadaan kerättyä tehokkaasti paljon, ei tarvita erillisiä mittauksia tai kokeita ja kaikki tuotosseurannassa mukana olevat karjat voivat osallistua.

 Terveystarkkailusta saatavaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja se mahdollistaa lypsylehmien terveyden seurannan niin eläin-, karja- kuin valtakunnan tasolla. Vuosikymmenien aikana lehmien terveysmurheet ovat pääosin pysyneet samana. Utaretulehdus vaivaa edelleen, mutta ruokinnalliset vaivat ovat vähentyneet. Hedelmällisyyttä hoidetaan nykyään paljon enemmän kuin terveystarkkailun alkuvuosina ja hedelmällisyyshoidot aiheuttavat suurimman osan nykypäivän lypsylehmien hoidoista.

Terveystarkkailu tarkoittaa hoitotietojen keruuta. Eläinlääkäri tekee diagnoosin ja merkitsee sitä vastaavan hoitokoodin hoidettavalle eläimelle ja nämä tiedot yhdessä hoitopäivän ja -kerran kanssa siirtyvät keskusrekisteriin. Terveystarkkailun alkuvuosina seminologien vastuulla oli hoitotietojen kerääminen rekisteriin, mutta tänä päivänä tiedot siirtyvät lähes kokonaan eläinlääkärien ja karjanomistajien toimesta.

Terveystarkkailu on saavuttanut keski-iän, sillä hoitotietoja on kerätty meillä vuodesta 1982 lähtien, ja lähes yhtä kauan on jalostettu lypsylehmien terveyttä.

Tiivistelmä Terhi Vahlstenin puheenvuorosta ProAgrian järjestämässä Maidontuotannon tulosseminaarissa. 21.3.2024. Vahlsten toimii Fabassa kehitysagronomina vastuualueenaan mm. terveystarkkailu.

Terveystarkkailun tulokset 2023

Aiheet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo