User icon

Blogi

Sorkkaterveys kuntoon – tulonmenetykset minimiin!

Julkaistu 5/19/2023

Sorkkaterveys kuntoon – tulonmenetykset minimiin!

Tiesitkö, että Suomessa sorkkasairaudet aiheuttavat vuosittain yhteensä jopa 30 miljoonan euron tulonmenetykset lypsykarjatiloille? Ontuva lehmä liikkuu ja syö vähemmän, sen kuntoluokka ja tuotos laskee ja hedelmällisyys heikkenee. Sorkkasairaudet altistavat myös muille sairauksille, kuten utaretulehdukselle. Kaikkia sorkkasairauksien aiheuttamia tulonmenetyksiä ei tule ehkä ajatelleeksi sorkkahoitajan tai eläinlääkärin laskua maksaessaan. Tutkimusten mukaan suurin osa sorkkasairauksien aiheuttamista tulonmenetyksistä aiheutuukin epäsuorasti heikentyneestä hedelmällisyydestä (39 %), ennenaikaisista poistoista (24 %) ja alentuneesta tuotoksesta (24 %). Vain 3 % sorkkasairauksien aiheuttamista kustannuksista johtuu lisätyöstä ja eläinlääkärikuluista ja 10 % lääkintäkuluista.

Oman karjasi lehmäkohtaista vuosittaista tulonmenetystä voit seurata maksuttomasta Minun Maatilani Bisnes+ -etusivun mittarista. Sorkkaterveyden tulonmenetys -mittari kuvaa sorkkaterveydestä aiheutuneita tulonmenetyksiä lehmää kohti edellisten 12 kuukauden aikana. Mittarissa oleva luku kertoo koko karjassa sorkkaterveydestä aiheutuneet tulonmenetykset jaettuna keskilehmäluvulla. Mittariin voi asettaa omat raja-arvot ja mittarin väriä seuraamalla saa nopeasti suuntaa-antavan käsityksen koko karjan sorkkaterveystilanteesta. Tarkemmat sorkkahoitotiedot löytyvät Faba SorkkaModuulista, joka on myös osa Minun Maatilaani.

Tutustu Bisnes+:aan tarkemmin tästä linkistä. SorkkaModuulista löydät lisätietoja täältä.

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo