User icon

Uutiset

Jäsenosuusselvitys vuoden 2023 veroilmoitusta varten      

Julkaistu 12/19/2023

Jäsenosuusselvitys vuoden 2023 veroilmoitusta varten      

Faba osk:n jäsenosuusselvitys vuoden 2023 veroilmoitusta varten

Jäsentilalla on 21 nimellisarvoltaan 10 euron suuruista osuutta. Osuuspääoma on

yhteensä 210 € / jäsen. Osuuskunnan nettovarallisuus on 5 458,46€ / jäsen.

Faba anl utredning över medlemsandelarna för beskattningen 2023

Varje medlemsgård innehar 21 andelar till ett nominellt värde av 10 € per styck.

Andelskapitalet är därmed 210 € / medlem.  Andelslagets nettoförmögenhet uppgår till

5 458,46 € / medlem.

Aiheet

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo