User icon

Blogi

Seuraa karjasi hedelmällisyyttä Faba DigiHelmen avulla

Julkaistu 1/24/2023

Seuraa karjasi hedelmällisyyttä Faba DigiHelmen avulla

Eräs karjan kannattavuuden tärkeimmistä osa-alueista on karjan hedelmällisyys. Karjanomistajalla ei ole paljoa vaikutusvaltaa maidon tai tuotantokustannusten hintaan, minkä takia huomio kannattaakin kiinnittää tuotannon kaikkien osa-alueiden kuntoon hiomiseen, jottei turhia kuluja synny ja lehmät tuottavat parhaimpansa. Huono hedelmällisyys aiheuttaa tuotoksen alenemista ja ylimääräisiä kustannuksia. Tutkitusti lehmien vuosituotokset ovat parempia, kun niiden poikimaväli on lähellä vuotta.

Faba DigiHelmi antaakin edellytykset hedelmällisyyden parantamiselle, koska sen avulla saadaan selville karjan hedelmällisyyden tilanne ja oikeiden korjausliikkeiden tekeminen ajoissa on mahdollista. DigiHelmessä data on työstetty valmiiksi helposti luettavaan ja tulkittavaan muotoon, josta hedelmällisyyden tila on helppo selvittää. Esimerkiksi Excelissä valtavan siemennysdatan pyörittely on haastavaa, se voi viedä paljon aikaa, eikä välttämättä ehkä onnistu laisinkaan. Minä en ainakaan viitsisi sitä tehdä, koska navetan johtamisessa on muutakin tekemistä.

DigiHelmi on jaettu erillisiin taulukoihin, joista käyttäjä voi valita karjaansa tärkeimmät: Luo uusi näkymä -nappulan kautta on mahdollista luoda oma näkymä. Oletusnäkymässä kaikki mahdolliset taulukot ovat esillä. Ja mikä parasta, DigiHelmi raporttia voi katsella silloin kuin itselle parhaiten sopii.

Kunkin taulukon oikeasta yläkulmasta löytyy myös kysymysmerkkinappula, josta löytyy tietoja taulukkoon liittyen. Kun hiiren vie hedelmällisyystunnusluvun kohdalle, aukeaa ikkuna, jossa kerrotaan kyseisestä tunnusluvusta ja näytetään mikä olisi suositeltu arvo tunnusluvulle.

Poiminta DigiHelmestä

Alle on otettu poiminta ehkäpä DigiHelmen tärkeimmistä taulukoista (kuva 1).

Kuva 1.DigiHelmen tärkeimpiä taulukoita

Sekä lehmien että hiehojen hedelmällisyyden tunnusluvut -taulukoista löytyvät hedelmällisyyden perustiedot, jotka jokaisen karjanomistajan pitäisi tietää. Kuukausittaisten poikimisten määrän tai syntyvien lehmävasikoiden määrän ennusteista löytyy apua vaikkapa työmäärien suunnitteluun. Siemennysvälitaulukoista saadaan tietoa muun muassa siitä, miten kiimojen havainnoinnissa on onnistuttu. Tiineet eri siemennyksiin -taulukosta nähdään nopeasti, joudutaanko karjassa siementämään samoja lehmiä useaan kertaan. Jos janadiagrammissa on paljon harmaata ja sinistä väriä ja miksei oranssiakin, niin on syytä huolestua. Hedelmällisyyden talous -taulukko kertoo karjan poikimavälin ja hiehojen poikimaiän taloudelliset vaikutukset. Esimerkkikarjassa hedelmällisyys on hyvällä mallilla ja tilalle jää paljon rahaa, kun hiehot poikivat ajoissa ja ns. tyhjiä ruokintapäiviä tulee vähemmän. Samoin poikimavälin ollessa optimaalinen, pienen maidon päiviä on vähemmän.

DigiHelmi ja Helmi-palvelu ne yhteen soppii

Vaikka DigiHelmestä selviää näppärästi hedelmällisyyden tila, ei hedelmällisyys parane tai pysy hyvänä ilman säännöllisiä tarkastuksia ja toimenpiteitä. Siksi niihin pitääkin panostaa, mikä maksaa kyllä itsensä takaisin, kuten taloustaulukko kuvassa 1 osoittaa. Säännöllinen Helmi-palvelu on toimiva pari DigiHelmen kanssa – sen avulla saadaan tärkeää tietoa eläinten tilanteesta tiineyden tai munasarjatoiminnan suhteen. Vain tiedon perusteella voidaan tehdä ratkaisuja eri toimenpiteistä; hoidetaanko vai poistetaanko eläin, onko eläin tiine tai vaatiiko se tarkempaa seurantaa. Näin hedelmällisyys pysyy aisoissa, ongelmatapaukset saadaan kiinni ajoissa, lehmät tiinehtyvät ja ne saadaan poikimaan noin vuoden välein. Tilan väeltä myös säästyy aikaa, kun tarkkailu voidaan keskittää tiettyihin eläimiin. Faban Helmi-palveluun on syytä yhdistää myös säännölliset eläinlääkärikäynnit, jolloin eläinlääkärin hoitoa tarvitseville eläimille voidaan aloittaa hoito mahdollisimman nopeasti.

DigiHelmi päätöksenteon tukena tulevaisuudessa

Eihän DigiHelmikään ihan täydellinen ole, aina on parantamisen varaa. Kivan lisän raporttiin toisivatkin muun muassa tiedot, joiden avulla  viikoittaisessa/kuukausittaisessa elämässä tehdään päätöksiä. Tavoitteiden asettaminen ja seurannan mittarit olisivat myös tärkeitä. Mutta katsotaan, kaikki tapahtuu yleensä aikanaan.

 

Anna Oksa-Pulliainen

Kirjoittaja on Faban terveyspalveluiden tuotepäällikkö

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo