User icon

Blogi

Sorkkaterveys on hyvinvointikysymys 

Julkaistu 5.7.2023

Sorkkaterveys on hyvinvointikysymys 

Hyvin hoidetut, terveet sorkat ovat olennainen osa nautojen hyvinvointia. Sorkkasairaudet ja niistä johtuva ontuminen aiheuttavat epämukavuutta ja kipua, mikä vaikuttaa negatiivisesti lehmien terveyteen, hyvinvointiin ja liikkumiseen. Sorkkasairaudet aiheuttavat myös suuria tulonmenetyksiä.

Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän, sen kuntoluokka laskee, tuotos alenee ja hedelmällisyys heikkenee. Vain pieni osa sorkkasairauksien aiheuttamista kustannuksista johtuu lisätyöstä sekä eläinlääkäri- ja lääkintäkuluista. Suurin osa kustannuksista aiheutuu ns. piilokuluista: heikentyneestä hedelmällisyydestä, ennenaikaisista poistoista ja alentuneesta tuotoksesta. Sorkkasairauksien tapauskohtainen kustannus vaihtelee sairauden mukaan noin 50 euroista useisiin satoihin euroihin. On arvioitu, että sadan lehmän karjassa 30 ontuvan lehmän hoitaminen aiheuttaa 9000 euron tappiot vuodessa.

Säännöllinen sorkkahoito onkin ratkaisevan tärkeää nautojen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä taloudellisesti kannattava investointi. Sorkkahoitotiedot kannattaa myös tallentaa, sillä niistä on monenlaista hyötyä. Vanha viisaus kuuluu: Mitä mittaat, sitä voit kehittää. Hoitotietojen tallennus mahdollistaa sorkkaterveyden tehokkaan seurannan ja siihen reagoinnin karja- ja eläintasolla sekä sorkkahoitojen oikea-aikaisen toteuttamisen. Sorkkahoitotietojen tallennus mahdollistaa myös sorkkaterveyden jalostusarvojen laskemisen ja siten sorkkaterveyden parantamisen jalostuksen keinoin. Yhdellä tallennuksella sorkkahoitotiedot päätyvät:

  • Minun Maatilaani eläinkorteille ja muokattaviin raportteihin
  • Faba SorkkaModuuliin
  • FabaMAPPIin
  • Nasevaan
  • Jalostusarvojen laskentaan

Faba SorkkaMobiili on erinomainen työkalu sorkkahoitotietojen tallentamiseen. Jos karjassasi sorkat hoidetaan itse, voit hankkia SorkkaMobiilin myös omaan käyttöösi. Se yhdessä Faba SorkkaModuulin kanssa auttaa sinua pitämään kirjaa karjasi sorkkaterveydestä ja seuraamaan sen kehitystä ajan myötä. Näin voit havaita ongelmat varhaisessa vaiheessa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ennen kuin ne muuttuvat vakavammiksi. Tallennettuja sorkkahoitotietoja ja niistä analysoituja lukuja ja kuvaajia voit tarkastella kätevästi Faba SorkkaModuulista. Molemmat sovellukset löydät Minun Maatilastani.

Lisätietoa SorkkaModuulista löydät täältä ja SorkkaMobiilista täältä.

Teksti: Tuotepäällikkö Elina Paakala

 

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo