User icon

Nauta-lehti

Mitkä olivat vasikoiden yleisimmät kuolinsyyt 2022?

Julkaistu 4/25/2023

Mitkä olivat vasikoiden yleisimmät kuolinsyyt 2022?

 

Ripulin aiheuttajista yleisimpiä olivat rotavirus (29 kpl) ja kryptosporidioosia aiheuttava C. parvum (22 kpl). Eimeria spp. -kokkidien aiheuttama kokkidioosiripuli todettiin kahdeksalla vasikalla.

Tavallista on, että vasikalla todetaan useampia ripulin aiheuttajia yhtä aikaa, yleisimmin juuri rotavirus ja kryptosporideja, joskus lisäksi naudan koronavirus. Koronaviruksen esiintyvyydessä vasikoilla näyttää olevan vuosittaista vaihtelua, kuten aikuistenkin nautojen koronavirusripulissa. Viime vuonna vasikoilla todettiin aiempaa vuotta vähemmän koronavirusripulia, vain viisi tapausta.

Keuhkotulehdus myös yleinen

Keuhkotulehdus oli ripulin jälkeen seuraavaksi yleisin löydös, se todettiin 26 prosentilla vasikoista. Keuhkotulehdusten aiheuttajista yleisimpiä olivat Pasteurella multocida (8 kpl), Histophilus somni (5 kpl), Mycoplasma bovis (4 kpl), Bibersteinia trehalosi (2 kpl) ja Mannheimia haemolytica (1 kpl). Lisäksi kroonisista keuhkotulehduksista todettiin Trueperella pyogenes– ja Fusobacterium necrophorum -bakteereja.

Hengitystietulehdusviruksista vasikoilta löytyi naudan RS-virus ja naudan koronavirus (BCV), kumpikin kahdesta vasikasta, sekä parainfluenssa-3 virus yhdestä vasikasta. Kahdeksassa tapauksessa oli kyse aspiraatiopneumoniasta, eli vasikalla on mennyt ”ruoka väärään kurkkuun” ja tästä aiheutunut tulehdus. Tällöin keuhkoista todettiin sekakasvua tai esimerkiksi Staphylococcus aureus– bakteeria.

Napa sairastuttaa

Nuorimmilla vasikoilla yleinen kuolinsyy on yleisinfektio, joka useimmiten saa alkunsa napatulehduksesta. Tavallisin aiheuttaja oli E. coli– tai T. pyogenes -bakteeri, usein todetaan myös useamman ympäristöperäisen bakteerin sekainfektioita. Myös Listeria monocytogenes aiheuttaa pikkuvasikoiden yleisinfektioita, se todettiin neljässä tapauksessa.

Yleisinfektiovasikoilla todettiin avauksessa napatulehduksen lisäksi esimerkiksi moniniveltulehdus, aivokalvontulehdus tai silmän sisäinen tulehdus. Ternimaidon puutteesta johtuva heikko vastustuskyky altistaa vasikkaa kaikille infektioille.

Mahojen sairauksia eli etumahojen tulehdusta, juoksutusmahan tulehdusta ja -haavaumia sekä tympaniaa (puhaltumista) tai kiertymä todettiin 23 prosentilla vasikoista, joko liittyneenä muihin sairauksiin tai yksinomaisena kuolinsyynä. Kahdeksalla vasikalla äkkikuoleman syyksi paljastui suolenkiertymä. Yhdessä tapauksessa todettiin ruokintaan liittyvä vitamiinipuutos, kerebrokortikaalinekroosi, samalla tilalla oli esiintynyt useampia tapauksia.

Luomisen taustalla usein bakteeri

Luotuja sikiöitä, täysiaikaisia kuolleena syntyneitä tai alle vuorokauden ikäisinä kuolleita vasikoita tutkittiin vuonna 2022 yhteensä 86 kpl. Noin kaksi kolmasosaa näytteistä oli lypsykarjoista, loput emolehmäkarjoista.

Bakteeri-infektio todettiin 20 tapauksessa, yleisimmät löydetyt bakteerit olivat Ureaplasma diversum (5 kpl) ja Trueperella pyogenes (5 kpl). Muita todettuja bakteereita olivat E. coli (3 kpl), Bacillus licheniformis (2 kpl), S. aureus (2 kpl) ja Streptococcus sp. (3 kpl)

Neospora caninum -alkueläin todettiin vuoden tauon jälkeen yhdestä sikiöstä. Tilalta löytyi myös seropositiivisia eläimiä. Neosporan esiintymistä on syytä aktiivisesti seurata ja tilanne kannattaa huomioida erityisesti eläinkaupassa, sillä laajasti karjaan levinneen tartunnan hävittäminen on hankalaa.

Schmallenbergvirusta ei todettu vuoden 2022 luomisnäytteissä. Virus aiheuttaa ulospäin näkyvänä muutoksena tyypillisesti jäykistyneet raajat ja skolioosi eli kieroselkäisyys. Sellaisia vasikoita, joilla on epäilyttävät muutokset tai tartuntaa muuten epäillään, on tutkittu viruksen varalta vuosittain.

Näytteissä oli 17 kaksosvasikkaa. Kaksosuus lisää luomisen riskiä varhaistiineydessä ja sen jälkeenkin, mikäli sikiöt ovat sijoittuneet samaan kohdun sarveen. Tutkituista kaksosista ei todettu muuta luomisen aiheuttajaa.

Struuma eli suurentunut kilpirauhanen löytyi yhdeltä vasikalta. Kyseisessä tapauksessa todettiin myös T. pyogenes -infektio. Struuma johtuu emän tiineyden aikaisesta jodin puutteesta. Erityisesti luomutiloilla kannattaa kiinnittää huomiota tiineiden emien riittävään kivennäisten ja jodin saantiin.

Epämuodostunut vasikka kannattaa tutkia

Erilaisia kehityshäiriöitä löytyi yhdeksältä vasikalta. Yleisimpiä olivat sydämen, keskushermoston ja luuston kehityshäiriöt. Epämuodostumia löytyy usein saman vasikan useista elimistä.

Epämuodostunut vasikka on hyvä lähettää tutkimuksiin paitsi infektioiden poissulkemiseksi (mm. Schmallenbergvirus), myös siksi että saadaan kaikkien elinten muutoksista mahdollisimman tarkka kuvaus. Kyseessä voi olla satunnainen tapaus, mutta joskus myös perinnöllinen sairaus. Myös uusia geenivirheitä löytyy jatkuvasti, joten kehityshäiriöt on hyvä tutkia ja kuvata sekä ilmoittaa jalostusorganisaatioihin, jotta ne tulevat tilastoiduiksi ja voidaan tarvittaessa tarkemmin selvittää.

Täysiaikaisista vasikoista suurimmalla osalla ei todeta erityisiä löydöksiä tai todetaan hapen puutteeseen viittaavia muutoksia tai traumoja. Muutamassa tapauksessa todettiin myös kehityshäiriöitä tai infektio.

Lähde: Ruokavirasto, Eläinterveystutkimuksen uutiskirje 2/2023

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo