User icon

Nauta-lehti

Mitä tarkoittaa sukusiitosaste?

Julkaistu 8.9.2022

Mitä tarkoittaa sukusiitosaste?

Sukusiitosaste lasketaan eläimen polveutumistietojen perusteella ja se säilyy samana koko eläimen elämän, elleivät eläimen polveutumistiedot muutu. Joskus tietoja voidaan korjata jälkeenpäin, jos niissä on havaittu virheitä.

Kantakirjatodistuksissa näkyvä sukusiitosaste lasketaan kuuden vanhempaispolven perusteella kaikille eläimille, joille on tietokantaan merkitty isä. Asteet lasketaan joka yö tietokanta-ajossa uusille eläimille sekä niille, joiden polveutuminen on muuttunut.

Onko korkeasta sukusiitosasteesta haittaa?
Sukusiitosasteella on yleensä vain vähän käytännön merkitystä, mutta jossakin tilanteissa tästä tiedosta voi olla apua. Esimerkiksi tapauksessa, jossa sukusiitosaste on hyvin korkea, yli 10 %, ja eläimellä itsellään havaitaan selittämättömiä ongelmia hedelmällisyydessä ja/tai terveydessä, voi syy piillä korkeassa sukusiitosasteessa. Hyvin korkeita sukusiitosasteita kannattaa siis välttää paritussuunnitelmissa.

Sukusiitos aiheuttaa ns. sukusiitosdepressiota eli sukusiitostaantumaa, mikä näkyy yleensä elinvoimaominaisuuksissa, eli heikentyneenä hedelmällisyytenä ja terveytenä. Sukusiitosaste kertoo myös sonnivalinnan onnistumisesta. Onko onnistuttu löytämään lehmien ja hiehojen parituskumppaniksi sellainen sonni, jonka käytöllä syntyneiden jälkeläisten sukusiitosasteet pysyvät riittävän alhaisella tasolla?

post image

Vältä yllätykset etukäteen

Yksittäisistä korkeista sukusiitosasteista ei kannata masentua, mutta jos omassa karjassa koko ikäluokan sukusiitosasteet ovat yli kymmenessä prosentissa, voi todeta että sonnivalintaan olisi pitänyt paneutua huolellisemmin. Sonnivalintaan löytyy apua, sillä Faban Sukusiitoslaskennalla voi laskea suunniteltujen paritusten sukusiitosasteet etukäteen, jolloin syntyvien vasikoiden sukusiitosaste ei tule yllätyksenä. Sukusiitoslaskentamoduuli on osa Minun Maatilani -ohjelmistokokonaisuutta.

Kannattaa muistaa, että sukusiitosaste ei periydy. Vaikka hieholla tai lehmällä olisi korkea sukusiitosaste, syntyvä vasikka ei ole sukusiitetty, mikäli parituskumppaniksi valitaan täysin erisukuinen sonni. Sukusiitosaste ei suoraan tee eläimestä hyvää tai huonoa, mutta sitä kannattaa välttää, sillä se lisää todennäköisyyttä perinnöllisten sairauksien esiintymiselle.

Teksti: Terhi Vahlsten, Faba
Kuvat: Kaisa Sirkko

Artikkeli Mitä tarkoittaa sukusiitosaste? julkaistiin alunperin sivustolla Nauta-lehti.

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo