User icon

Nauta-lehti

Isot tilat kasvavat yhä suuremmiksi

Julkaistu 22.6.2021

Isot tilat kasvavat yhä suuremmiksi

Kymmenen maailman suurinta maitotilaa omistavat yhteenlaskettuna miljoona lehmää, kerrotaan Dairy Herd Mangement -julkaisun verkkosivuilla huhtikuussa 2021 julkaistussa jutussa. Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Saudi-Arabia ovat nousemassa maailman meijerimarkkinoiden hallitseviksi toimijoiksi.

Kansainvälinen maitotilojen taloutta vertaileva verkosto IFCN (International Farm Comparison Network) sekä rehuteknologiayritys Cainthus ovat koonneet tietoja maailman suurimmista maitotiloista. Analyysi kertoo, että isot tilat ovat kasvamassa vieläkin suuremmiksi.

IFCN:n mukaan maailmassa on 116 miljoonaa maitotilaa, joilla lypsää yli 260 miljoonaa lehmää. Cainthusin 100 suurimman maitotilan analyysissä puolestaan selvisi, että kymmenen maailman suurinta tilaa omistavat yksin yli miljoona lypsylehmää. Näistä kymmenestä tilasta neljä sijaitsee Kiinassa, neljä Yhdysvalloissa, yksi Venäjällä ja yksi Saudi-Arabiassa.

Viime vuosina Yhdysvalloissa ja Kiinassa on perustettu uusia isoja maitotiloja, samalla kun jo olemassa olevatkin tilat pyrkivät kasvamaan. Isot karjakoot tuovat mittakaavaetuja, mahdollistaen viljelijöille paremman kannattavuuden kasvaneiden rehukustannusten, ahtaiden voittomarginaalien ja heittelevien maailmanmarkkinahintojen aikana. Myös meijeriteollisuuden kyky varautua markkinahäiriöihin paranee. IFCN: n tutkimus vuodelta 2019 kertoo, että suuremmat tilat päihittävät pienet myös ympäristö- ja kestävyysmittareilla mitattuna.

post image

Esimerkiksi USA:ssa ja Kiinassa on viime vuosina perustettu uusia isoja maitotiloja, samalla kun jo olemassa olevatkin tilat pyrkivät kasvamaan. Kuva on USA:sta.

Kiinassa maidon kysyntä kasvussa

Kiinan maitosektorilla on tapahtunut dramaattisia muutoksia: vuonna 2002 maassa oli 112 yli tuhannen lehmän tilaa, vuonna 2017 niitä oli jo yli 1 350. China Modern Dairy on tällä hetkellä maailman suurin maitotila, joka lypsää 135 000 lehmää ja tuottaa päivittäin 3300 tonnia raakamaitoa. Cainthusin julkaiseman sadan isoimman maitotilan listalla on 24 tilaa Kiinasta, ja lukumäärän odotetaan kasvavan edelleen tulevina vuosina.

Kiinassa maidon kysyntä on lisääntynyt huimasti etenkin nuorten kuluttajien keskuudessa sen jälkeen, kun hallitus sitoutui edistämään maidon kulutusta. Tämän seurauksena keskivertokiinalainen on alkanut kuluttaa maitotuotteita huomattavasti enemmän, kun aiemmin niiden kulutus oli lähes nolla. Kiinan tavoitteena on lisätä vuotuista kotimaista maidontuotantoa 40 prosentilla 45 miljoonaan tonniin vuoteen 2025 mennessä.

Tilakoko kasvaa USA:ssa

Cainthusin sadan suurimman maitotilan listalla on 55 yhdysvaltalaista maatilaa, ja tilojen laajentuminen jatkuu koko maassa. Yhdysvaltain maatalousministeriön USDA:n mukaan USA:n maitotilojen määrä on vähentynyt, mutta maitoa tuotetaan yhä enemmän.

Yhdysvalloissa oli 34 187 maitotilaa vuonna 2019, mikä on noin puolet vuoden 2002 tilamäärästä. Maidon myyntiluvan saaneiden tilojen määrä laski 15 prosenttia vuosina 2017-19. Kun vuonna 1987 puolet lypsylehmistä oli vähintään 80 lehmän tiloilla, keskilehmäluku oli vuoteen 2017 mennessä kasvanut 1300 lehmään.

post image

Keskikarjakoko USA:ssa oli vuoteen 2017 mennessä kasvanut 1300 lehmään. Kuva on USA:sta.

Venäjä haluaa omavaraiseksi

Sadan suurimman maitotilan joukossa on kymmenen venäläistilaa, joista EkoNiva-APK Holding on suurin. Maailman 5. isoimmaksi rankattu maitotila lypsää 101 000 lehmää. Kiinan ja Yhdysvaltojen tapaan pienten tilojen määrä Venäjällä vähenee edelleen. Tilojen yhdistyminen ja pienten tilojen lopettaminen etenee vauhdilla. Venäläiset karjanomistajat palkkaavat jatkuvasti enemmän työvoimaa ja työnjohtajia tiloilleen. Isot tilat omistavat peltoa ja karjoja maantieteellisesti useissa eri paikoissa ja käyttävät ulkoistettuja palveluita.

Vuodesta 2013 maidontuotanto Venäjällä on kasvanut 3-4 prosenttia vuodessa. Hallituksen politiikka on tukenut maatalouteen investoimista, mutta lisäksi investointitahti kiihtyi huomattavasti viisi vuotta takaperin, kun länsimaisten tuotteiden boikotointi sai tukea Putinin keskushallinnolta. Venäjä on edelleen riippuvainen maidon tuonnista, mutta se pyrkii omavaraiseksi. Vuonna 2018 Venäjän maatalousministeriö ilmoitti, että maahan tulisi rakentaa vähintään 800 suurta maatilaa.

post image

Maitotilojen investointitahti on kiihtynyt Venäjällä.

Maitoa autiomaasta

Neljä Cainthusin sadan isoimman maitotilan listalla olevista tiloista sijaitsee Saudi-Arabiassa. Saudien Almarai on maailman neljänneksi suurin maitotila, joka lypsää 107 000 lehmää. Hämmästyttävä määrä, kun otetaan huomioon, että vuonna 2019 koko maassa oli noin 700 000 lypsylehmää.

Maidontuotanto Saudi-Arabian kuumissa olosuhteissa on haastavaa. Sikäläiset viljelijät ovatkin asiantuntijoita lehmien lämpöstressin hallinnassa ja hyödyntävät erilaisia tuuletin- ja sumutinlaitteistoja. Rehua tuotettiin aiemmin paikallisesti kastelun avulla, mutta nykyään rehut tuodaan Yhdysvalloista ja Etelä-Amerikasta.

Naapurissa sijaitsevien Yhdistyneiden arabiemiirikuntien maitotuotemarkkinoiden ennustetaan kasvavan yli 7 prosenttia vuodessa vuosien 2019 ja 2024 välisenä aikana. Kovan kysynnän taustalla on kasvava tietoisuus maitotuotteiden terveellisyydestä kaikenikäisten kuluttajien ruokavaliossa, samoin kuin jatkuva uusien innovaatioiden tuominen kuluttajien pöytiin.

post image

Sadan maailman suurimman maitotilan joukossa on kymmenen venäläistilaa. Kuva on Venäjältä.

Isot tilat, enemmän teknologiaa

Samalla kun keskimääräinen karjakoko kasvaa maailmanlaajuisesti, kasvaa myös teknologian määrä tiloilla. Laajan mittakaavan tuotanto tuo mukanaan kiistatta myös isompia ongelmia kuin pienemmillä tiloilla: työvoimasta on pulaa, tuotannon saaminen kannattavaksi voi olla haasteellista, rehuntuotanto ja ruokinta on hallittava ja eläimet kyettävä pitämään terveinä ja hyvinvoivina.

Toisaalta isolla tilalla on paremmat mahdollisuudet ratkaista näitä ongelmia tekniikan avulla. Kiimoja, eläinten terveyttä ja ruokinnan onnistumista seurataan yhä enemmän automaation avulla. Aivan uudenlaiset tekniikat, kuten tekoälyä hyödyntävät kamerat, tarjoavat mahdollisuuden tehostaa ruokintaa, jonka kustannukset vastaavat 60 prosenttia maidon tuotantokustannuksista. Kamerat ja erilaiset anturit on valjastettu tarkkailemaan lehmien käyttäytymistä, kuten makuulla tai seisten vietettyä aikaa ja veden juontia. Uusilla innovaatioilla voidaan vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, hiilijalanjälkeen ja tuottavuuteen.

Samalla kun maitotilat koko maailmassa kasvavat ja karjakoot suurenevat, myös maidontuotantoon liittyvän teknologian käyttöönotto nopeutuu. Tästä seuraa lisäetuja niin maidontuottajille kuin kuluttajille.

Aidan Connollyn alkuperäinen juttu ”Technology is Fueling Consolidation as Big Global Farms Get Bigger” on luettavissa täällä.

Käännös: Sanna Lohenoja

Artikkeli Isot tilat kasvavat yhä suuremmiksi julkaistiin alunperin sivustolla Nauta-lehti.

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo