User icon

Uutiset

Lihakarjan NAV-indeksit julkaistu

Julkaistu 2.11.2021

Lihakarjan NAV-indeksit julkaistu

Ensimmäinen Suomen, Ruotsin ja Tanskan yhteinen lihakarja-arvostelu on julkaistu NAV:in Pihvihaussa.

Yhteisarvostelussa ovat mukana aberdeen angus-, charolais-, hereford-, limousin- ja simmental-rodut. Arvosteltavat ominaisuudet ovat vasikkakuolleisuus, poikimahelppous, syntymä-, vieroitus- ja vuodenpaino, kasvu ennen vieroitusta ja vieroituksen jälkeen, päiväkasvu teurasikään asti, sekä ruhon laatu- ja rasvaluokat. Pohjoismaisten indeksien vertailutasona ovat pohjoismaiset eläimet, minkä vuoksi indeksien lukuarvot voivat joissain ominaisuuksissa poiketa jonkin verran Suomen kansallisen arvostelun indekseistä. Arvosteluvarmuudet nousevat niillä eläimillä, jotka saavat sukunsa takia paljon lisäinformaatiota Ruotsista ja/tai Tanskasta.

Lihakarjan jalostusrvostelun kehitystyö avaa uusia mahdollisuuksia eläinten jalostustyölle, sillä arvosteluvarmuuden parantuessa arvostelut tulevat jatkossa olemaan yhtä lähempänä eläinten todellista geneettistä arvoa. Tämä tuo merkittäviä hyötyjä lihakarjan kasvattajille, sillä eläinvalinnan tehostuminen vaikuttaa selvästi tilan taloudelliseen tulokseen mm. poikimahelppouden ja  paremman teurastuloksen myötä. Tärkeä rooli on myös ympäristönäkökulmilla, sillä eläinvalinnan tehostuminen merkitsee myös naudanlihantuotannon ympäristörasituksen vähenemistä.

Kehitystyö on tulosta, joka on syntynyt Suomen, Ruotsin ja Tanskan yhteistyöstä pohjoismaisten jalostusarvojen saamiseksi lihakarjalle.  Yhteistyö jatkuu uusien ominaisuuksien ja rotujen lisäämisellä arvosteluun. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda lihakarjalle pohjoismainen genominen arvostelu, joka onnistuessaan  tulee optimoimaan eläinvalinnat  parhaalla mahdollisella tavalla.

NAV-indeksit löytyvät osoitteesta https://nordic.mloy.fi/NavBeef
Valitse valikosta Lihakarja.

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo