User icon

Uutiset

Ruokavirasto tiedottaa: Sukusolujen ja alkioiden varastointiin käytettävät pitopaikat rekisteröitävä

Julkaistu 10/26/2021

Ruokavirasto tiedottaa: Sukusolujen ja alkioiden varastointiin käytettävät pitopaikat rekisteröitävä

21.4.2021 voimaan astuneen EU:n eläinterveyssäännöstön myötä on rekisteröitävä myös sellaiset sukusolujen ja alkioiden pitopaikat, joilta ei edellytetä erillistä hyväksyntää. Esimerkiksi nautojen, vuohien ja lampaiden kotitilasiemennystä harjoittavilla tiloilla pitopaikat, joissa sperman varastointiin käytettävä typpisäiliö sijaitsee, tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin.

Sukusolujen ja alkioiden varastoinniksi katsotaan pidempiaikainen, käytännössä pakastesperman varastointi. Tuoresperman lyhytaikaista säilytystä ei tarvitse rekisteröidä. Vaatimus ei myöskään koske niitä tiloja, joilla sukusoluja tai alkioita kerätään käytettäväksi ainoastaan saman pitopaikan eläinten keinollista lisäämistarkoitusta varten.

Mikäli typpisäiliöitä pidetään aiemmin rekisteriin tallennetussa eläinten pitopaikassa, lisätään tähän pitopaikkaan kytketylle eläintenpitoilmoitukselle Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä uutena toimintamuotona ”sukusolujen ja alkioiden varastointi”.

Eläinterveyssäännöstön nojalla annettavien tarkentavien asetusten sekä kansallisen lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, minkä johdosta yksityiskohtaiset vaatimukset eivät ole kaikilta osin vielä selvillä. Tiedotamme lisää lainsäädännön valmistuessa.

Lisää tietoa:

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo