User icon

Menestystarinat

Rahaa tehdään arjessa

Julkaistu 19.10.2021

Rahaa tehdään arjessa

Raha puhututti maitoyrittäjä Juha Kantoniemeä, Emovetin eläinlääkäri Iris Kaimiota sekä Faban terveysseminologi Nina Lindqvistiä kesän alussa pidetyssä Rahaa tehdään arjessa -webinaarissa.

Terveydenhuolto ei ole vain kerran vuodessa tehtävä eläinlääkärikäynti. Tuottava ja hyvinvoiva karja tarvitsee säännöllistä, systemaattista ja ennaltaehkäisevää työtä terveyden eteen. ”Terveydenhuoltokäynneillä tilaa katsotaan kokonaisuutena ja eläinlääkärin käynnit ovat hyviä sparraushetkiä, jolloin saa ulkopuolisen näkemyksen tilasta”, Juha Kantoniemi korostaa. Tuotannon lisäämisen kautta talouden parantaminen on nykyään hankalampaa, mutta kaivamalla esiin tuotantoa rajoittavat tekijät ja korjaamalla ne, voi tilan talouteen vaikuttaa.

Kantoniemen tilalle tehdyssä SimHerdTerveys-analyysissä nousi selvästi esiin sorkkaterveys. Sorkkasairauksien vähentäminen puolella toisi tilalle vuosittain noin 36 000 euroa lisää katetuottoa! Sorkkahoitajan kanssa jutellessaan tilan väki oli saanut käsityksen, että sorkkaterveys on hyvällä mallilla. SimHerd-analyysin hyöty näkyykin siinä, että sen avulla voidaan simuloida mm. sorkkaongelmien aiheuttamien ontumisten takia kertymättä jääviä maitotuloja, joita on muuten vaikea todentaa. Sitä, mitä mittaa, on kuitenkin mahdollista parantaa.

Webinaarissa keskusteltiin myös siitä, mitä terveydenhuolto saa maksaa. Kustannuksien kohdalla kannattaa miettiä myös saavutettavia tuloja. Jos ennaltaehkäisevän terveydenhuollon avulla saadaan 100 lehmän karjassa maitotuloa nostettua 50 senttiä per lehmä per päivä, tarkoittaa se jo noin 20 000 euron lisätuloja. ”Kun yksikkökoko ja eläinten lukumäärä kasvaa, on entistä tärkeämpää keskittyä niihin pieniin yksityiskohtiin ja niitten kuntoon saattamiseen. Tästähän se kaikki lähtee”, Juha Kantoniemi toteaa.

Kiinnostaisiko sinua tietää mikä ratkaisu Kantoniemen tilan sorkkaongelmiin webinaarissa löydettiin? Webinaarin tallenne on katsottavissa Emovetin kotisivuilla: https://emovet.fi/rahaa-tehdaan-arjessa-webinaaritallenne/

Kantoniemen vinkit hedelmällisyyden hallintaan:

  • hiehot ruokitaan niin, että ne saavuttavat tietyn koon siemennysikään mennessä
  • hiehot eivät saa lihoa, lehmillä tasapainoinen ruokinta
  • umpiajanruokinta ja poikimaolosuhteet kuntoon
  • 3 vk poikimisen jälkeen valuttavat eläinlääkärin tarkastukseen
  • jos ei kuulu kiimaa 60 pv kuluttua poikimisesta > eläinlääkärin tarkastukseen
  • normaalisti siemennykset aloitetaan 40 päivää poikimisesta
  • tiineystarkastukset 30 pv kuluttua siemennyksestä
  • SenseHub ja aktiivisuusmittaukset apuna kiimantarkkailussa

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo