User icon

Blogi

Palvelukehityksen supervuosi

Julkaistu 2/19/2021

Palvelukehityksen supervuosi

Fabassa on tehty paljon työtä analysoidessamme minkälaisia palveluita nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan ja minkälaista asiakaskokemusta arvostetaan. Tuloksen teko karjatiloilla ja sen muodostumisen ymmärtäminen on entistä tärkeämpää. Faban selkeä johtotähti on karjatiloille tuotettava lisäarvo, niin että suomalaiset karjatilat pärjäävät kasvavassa kansainvälisessä kilpailussa.

Myös Faba siirtyy toiminnassaan asiakkaiden toivomuksesta selkeisiin sopimusmalleihin, jossa asiakkaan tarpeet ja hyvä asiakaskokemus ovat keskiössä. Asiakkuussopimuksessa kirjataan tilan perustiedot laskutusta varten. Näin voimme toimia aina oikeilla tiedoilla. Näiden sopimusten teossa hyödynnetään digitalisaatiota eli sopimuskonetta sähköisten allekirjoitusten toteuttamiseksi. Toinen sopimus sitten tehdään erilaisten palveluiden käytöstä. Palvelutarjontaa on selkeytetty miettimällä asiakasomistajien tarpeista lähteviä kokonaisuuksia palveluvaihtoehdoiksi, joista voitte sitten valita karjatilallanne parhaiten sopivat.

Henkilökohtaisissa palveluissa vuodenvaihteessa lanseerattiin uudistunut jalostussuunnittelu. Uudistuksen takana on entistä monipuolisempi ohjelmisto mahdollisimman hyvin taloutta edistävän jalostussuunnitelman rakentamiseen. Palvelumalli on nyt jaettu asiakkaalle kolmeen vaihtoehtoon, josta asiakas tekee perusvalinnan. Perustaa voi sitten vielä täydentää yksittäisillä palveluilla. Uudella jalostussuunnittelumallilla voidaan karjatilojen tuottavuutta edelleen kehittää.

Myös lisääntymispalveluiden palvelumalleja on selkeytetty asiakastarvelähtöisesti luomalla asiakkaiden valintojen lähtökohdaksi selkeitä kokonaisuuksia, joista asiakasomistajamme voivat tarpeidensa mukaisesti valita.

Uusia tarpeita on syntynyt nopeasti muun muassa digitalisaation hyödyntämisen osalta osana karjatilojen johtamista. Tähän vastaamisessa merkittävä askel otettiin, kun Bisnes+ -alustalla lanseerattiin vuoden lopussa yli 60 uutta johtamisen mittaria. Vastaava toimenpide oli hedelmällisyysraporttien digitalisointi osaksi Minun Maatilaani. Molempiin kannattaa karjatilojen ehdottomasti tutustua.

Tehtyjen selvityksien mukaan asiakasomistajien tarpeissa korostuu yhteistyökumppaneille entistä korkeampi ammattitaitovaatimus ja etenkin talousasioiden tuntemus. Karjatalouden ammattitaidon pohjaosaaminen meillä on ollut aina hyvin korkea. Monet työntekijämme ovat karjatiloilta kotoisin, osa vieläkin karjatiloilta sekä pääosin heillä on maatalousalan pohjakoulutus. Tätä pohjaosaamista on täydennetty nyt seminologien osalta, niin että kaikki seminologit on valmennettu hedelmällisyysseminologeiksi. Lisäksi asiakkuusvastaajista jo 45 henkilöä on suorittanut tai suorittamassa yritysneuvonnan erikoisammattitutkinnon, joka vie 1,5 vuotta työn ohessa opiskeltuna. Talousosaamisen tarpeeseen on vastattu karjatilojen talousosaamisen valmennusohjelmalla, johon osallistunut jo 30 asiakkuusvastaavaa. Kaikella tällä tähdätään siihen, että Fabassa on alan korkeatasoisin henkilöstö huolehtimassa asiakasomistajistamme. Kaikki lähtee siitä, että on olemassa korkeatasoiset henkilökohtaiset palvelut, joita täydennetään käyttäjille helpoilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Aloitamme uuden vuoden isoilla ja merkittävillä asiakaslähtöisillä kehitysaskeleilla. Tulemme yhdessä näkemään melkoisen palvelukehityksen supervuoden.

kirjoittaja: Antti Latva-Rasku, toimitusjohtaja, Faba osk

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo