User icon

Blogi

Huomisen karjatalouden oraakkelit

Julkaistu 21.12.2020

Huomisen karjatalouden oraakkelit

Karjanjalostus on hidasta hommaa. Maidontuotannon tulevaisuuden tarpeisiin tuleekin jalostamisessa varautua jo vuosia etukäteen. Tätä ennakointia maidontuottajien puolesta tekee lypsykarjan jalostusvaliokunta.

Faban hallitus on nimennyt jalostusvaliokunnat avukseen valmistelemaan jalostukseen liittyviä esityksiä ja lausuntoja. Lypsykarjan jalostusvaliokunnassa on viljelijäjäseniä omatoimisista jalostushifistelijöistä jalostussuunnittelun ulkoistajiin, jotta kaikenlaisten tilojen tarpeet saadaan kuuluviin, sekä sidosryhmät laajasti edustetuiksi.

Tällä kokoonpanolla visioidaan, millaista karja-ainesta Suomeen pitkällä aikavälillä halutaan ja miten siihen päästään. Jalostusvaliokunnan jäsenet ovat yhdessä ruotsalaisten ja tanskalaisten viljelijöiden kanssa valmistelemassa ja tekemässä esityksiä jalostustavoitteesta eli NTM:stä ja muista indekseistä. Tässä on eduksi olla mukana käytännön viljelijöitä, jotka kykenevät sitomaan luvut käytäntöön ja osaavat tarvittaessa pyytää oleellisia lisälaskelmia päätöksenteon tueksi.

Jalostusvaliokunta seuraa VikingGeneticsin jalostusohjelmien toteutumista ja viestii erilaisista eläinainestarpeista kentällä. Valiokunta kommentoi Faban käyttölistaluonnosta, mutta käyttölistan merkitys on pienentynyt laajemman valikoiman ollessa helposti saatavilla Faban verkkokaupassa ja seminologisäiliöissä.

Valiokunta myös avustaa jalkauttamaan jalostusohjelmat Suomeen ja auttaa kehittämään Faban jalostuspalveluja. Yhdessä pohdimme esimerkiksi, että miten mahdollisimman moni kiinnostava sonnivasikka saataisiin Suomesta genomitestiin, jotta karjanomistajien käyttöön saadaan aikanaan juuri parhaat sonnit. Nyt on saatu käytännöt jo sellaisiksi, että jos karjanomistaja toimii oitis tiineyskirjeen ohjeiden mukaan, moni genomitestissä hylätty sonni ennättää vielä ternivasikkana maailmalle, eikä jää kotitilalle vastuksiksi!

Janne Pietikäinen, maidontuottaja

Kirjoittaja on Faban lypsykarjan jalostusvaliokunnan puheenjohtaja

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo