User icon

Blogi

Näkymiä alustatalouteen – miten johdamme tiedolla

Julkaistu 10/27/2020

Näkymiä alustatalouteen – miten johdamme tiedolla

Digitaalisella palvelualustalla tarkoitetaan dynaamista, monen osapuolen vuorovaikutteisuuteen perustuvaa, monisuuntaista sovellusta. Alusta toimii siis kuten tori, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat. Digitaalisella alustalla tarjottavat sovellukset ovat sähköisiä palveluita. Kuten perinteisellä torilla, myös digialustalla myyjät kilpailevat tuotteidensa ominaisuuksilla, laadulla ja hinnoilla.

Tunnettuja alustapalveluita ovat mm. Airbnb ja Uber. Airbnb a välittää yksityishenkilöiden omistamia huoneistoja vuokrattavaksi. Uber puolestaan on maailmanlaajuista kuljetuspalveluja tarjoava yritys. Se kehittää, markkinoi ja ylläpitää omaa mobiilisovellusta osana palveluaan. Sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa helppo kyydin tilaaminen matkapuhelimella.

Tilajohtaminen on nykypäivänä tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen perustuu dataan ja tässä onnistuminen vaatii tilalliselta osaamista hyödyntää dataa omassa johtamisessaan. Menestyksellinen tilajohtaminen edellyttää, että oikeiden päätöksien tekemiseksi maatilayrittäjällä on käytössään tarvittavaa merkityksellistä, ajantasaista ja laadukasta tietoa.

Bisnes+ on maataloustoimialan oma digitaalinen palvelualusta, joka on rakennettu maatilayrittäjille tilajohtamisen tarpeita varten. Bisnes+:n alusta keskittyy tarjoamaan digitaalisia, dataa hyödyntäviä sovelluksia. Rakennamme alustaamme ketterästi vaiheittain. Lanseeraamme alustasta uuden julkaisun noin 3 kuukauden välein. Ensimmäinen julkaistiin tämän vuoden toukokuussa, toinen syyskuussa ja kolmas julkaisu on tulossa joulukuussa 2020. Jokaisessa versiossa lisäämme ja täydennämme palvelualustamme ominaisuuksia. Tavoitteemme on, että jokaisen julkaisun jälkeen maatilayrittäjät pitävät Bisnes+:n parempana ja monipuolisempana tilajohtamisen työkaluna.

Ensimmäisessä versiossa toimme sähköisiä työkaluja tilajohtamiseen. Toukokuun versiosta löytyivät monien hyvien palveluiden joukosta sähköinen maatalouskalenteri ja Dokumenttipankki-pilvipalvelu dokumenttien tallentamiseen, jotta kaikki tilajohtamisessa tarvittavat tiedot ovat tallessa yhdessä, tietoturvallisessa paikassa.

Syyskuun versiossa toimme palvelualustalle kumppanipalvelumme. Tarjoamme maataloustoimialan johtavien yrityksien toimittamia sisältöjä tilajohtamisessa tarvittavan osaamisen kehittämiseksi. Tietoa ja oppia -osiossa on artikkeleita, podcasteja ja videoita eri aihealueista. Kumppaniemme omiin palveluihin voi liikkua B+:sta suorien linkkien kautta. Muita uusia palveluita ovat Tilan tiedot, johon on koottu tilan keskeiset tunnusluvut.

Joulukuun versiossa keskitymme tilajohtamisen mittareihin. Uudistamme nykyisen Mittarit- ja tulokset -osion. Tarjoamme uusia mittareita neljään mittarikategoriaan; johtaminen, talous, nauta ja karja. Mittarivalikoima täydentyy uusilla, monipuolisimmilla mittareilla. Uusina mittarikategorioina julkistamme talouden ja johtamisen mittarit. Nauta- ja kasvimittareihin lisäämme uusia, maatilayrittäjien toivomia ominaisuuksia.

Ensi vuonna 2021 jatkamme edelleen palvelualustamme kehittämistä rikastaen palvelutarjontaamme uusilla digitaalisilla sovelluksilla. Tavoitteena on palvella kaikkia suomalaisia maatilayrittäjiä, joilla on y-tunnus. Haluamme olla maatilayrittäjälle alustapalvelu, jonka käyttäminen tuottaa oikeasti hyötyä. Päätöksenteossa ja tilajohtamisessa tarvittavat tiedot ovat oikein, helposti ja ymmärrettävästi tarjolla. Data on laadukasta ja luotettavaa. Tiedon etsiminen on tehokasta, koska kaikki tarvittava tieto on keskitetysti saatavilla.

Kirjoittaja on Markku Brummer, joka toimii Bisnes+ Oy:n toimitusjohtajana

Aiheet

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo