User icon

Blogi

Faba vahvasti mukana karjatilojen digitalisoinnissa

Julkaistu 8.7.2019

Faba vahvasti mukana karjatilojen digitalisoinnissa

Koska Suomi on suurien etäisyyksien maa, niin sähköiset karjatilan tuottavuutta parantavat digitaaliset ratkaisut tuovat paljon lisäarvoa ja tehokkuutta karjatiloille.  Faba on toiminut edelläkävijänä digitalisoinnissa jo useita kymmeniä vuosia. Hyviä ns. ”historiallisia” esimerkkejä ovat jalostusindeksien julkaiseminen, jalostussuunnittelu ja siemennystyön ohjausjärjestelmät. Kun karjatilojen koko kasvaa nyt voimakkaasti ja tilojen johtamista kehitetään aikaisempaa tarkemmaksi tämä luo kysyntää uusille digitaalisille palveluille

Vahva esimerkki toimintaketjun digitalisoinnista on uusi FabaSORKKA. Tiloilla työskentelevät sorkanhoitajat merkitsevät hoitotiedot suoraan SorkkaMOBIIliin. Nämä tiedot siirtyvät sieltä suoraan päivittäisessä johtamisessa hyväksikäytettäviksi, vertailuja sisältäviksi raporteiksi Minun Maatilani yhteydessä olevaan Faban SorkkaModuuliin. Tiedot ovat saatavissa myös mobiilisti. Bisnes+:ssa esitetään vastaavasti taloudellinen kooste, miten paljon sorkkahoidon kehittämisellä on ansaittavissa euroja. Tämä avulla voidaan tehdä isompia kehittämispäätöksiä. Näitä kehittämispäätöksiä tukee sitten FabaSORKKA+ palvelu, jossa annetaan henkilökohtaista neuvontaa kehittämispäätöksien tueksi eläinlääkäreiden ja erikoistuneiden hedelmällisyysasiantuntijoiden toimesta.

Samat sorkkatiedot siirtyvät sähköisesti jalostusarvolaskentaan. Jalostusarvolaskennan avulla voidaan tehdä karjatiloilla eläinvalintoja, jotka tukevat sorkkaterveyden kehittämistä. Jalostusarvotiedot karjatila saa myös digitaalisena. Palvelut ovat karjatilan käytössä aina 24 tuntia vuorokaudessa. Ketju on digitalisoitu niin pitkälle kuin mahdollista, mutta siihen yhdistyy vahva neuvonta niin sorkkaterveyden jalostamiseksi kuin sorkkasairauksien ennalta ehkäisemiseksi.

Toinen hyvä digitaalinen esimerkki digitaalisesta toimintamallista on kiimantarkkailu ja terveydenseurantaohjelmisto SenseHub. Laitteisto ja ohjelmisto seuraa karjatilalla karjan kiimoja ja terveydentilaa. Karjatila voi seurata kehitystä Minun Maatilani Faba-mobuulista samalla hyväksikäyttäen muuta Minun Maatilani informaatiota päätöksenteon tueksi. Eläinlääkärimme ja hedelmällisyysasiantuntijamme vastaavasti auttavat hedelmällisyyden ja karjan terveyden tilan kehittämisessä.

Isoja askeleita on otettu myös digitaalisessa verkkokaupassa, joka tarjoaa erinomaisen kattavat tiedot siemenannoksista, ennakkovarausmahdollisuuden ja hälytyksen milloin siemenannoksia on saatavilla. Tämän lisäksi sonneja voi vertailla erilaisilla hakutekijöillä. Lisäksi verkkokaupassa voi pureutua sonnintietoihin koskien kaikkia osaindeksejä ja niiden optimiarvoja. Lopuksi voi vielä katsoa kuinka paljon eri osa-alueita kullakin sonnilla voi parantaa todellisina lukuina esim. maitokiloina tai vaikkapa utareen rakenteessa. Interbullin sivusto antaa samalla mahdollisuuden vertailla sonneja kansainvälisesti.  Digitaalinen maailma mahdollistaa tämän täydellisen tiedon antamisen karjatilan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Samalla tarjoamme osaavat neuvontapalvelut tiedon tehokkaaseen hyväksikäyttöön. Karjatila voi valita täyden palvelun paketin, jossa jalostusasiantuntija hoitaa sonnivalinnat tilan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaikki valinnat pohjautuvat vahvaan tietopohjaan.

Kruununa digitaalisten toimintamallien kehittämisessä on nykyään Bisnes+, joka toimii karjatilan taktisena johtamisen välineenä. Siellä esitetään karjatilan tärkeitä avaintunnuslukuja toiminnan kehittämiseksi.

Yllämainitut muutamat esimerkit kertovat, kuinka digitaalisia ketjuja rakennetaan sekä päivittäisen tuotannon johtamisen että pidemmän ajan päätöksenteon tueksi. Nykyaikaiset kehittyvät ja kasvavat karjatilat tarttuvat nykyisin nopeasti hyväksikäyttämään uusia digitaalisia mahdollisuuksia, koska ne tehostavat tilan johtamista. Tämä luo uudenlaiset edellytykset luoda uusia palvelukokonaisuuksia.

Kirjoittaja on Antti Latva-Rasku, Faban toimitusjohtaja

Aiheet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo