User icon

Faban edustajistovaalit 2023

Faban jäsenet ovat valinneet osuuskunnalle uuden edustajiston toimikaudelle 2024-2027. Vaalin  äänestys tapahtui sähköisesti 7.-17.11.2023. Ehdokasasettelussa karjakerhot olivat aktiivisesti mukana ja se tehtiin 15.9. – 6.10. Ennen vaalia ja vaalin aikana jäsenille tiedotettiin vaalista sähköposti- ja tekstiviesteillä sekä sosiaalisen median ja osuuskunnan kotisivujen kautta. Lisäksi kaikille jäsenille postitettiin äänestysmateriaalit kirjeenä 30.10.2023.

Fabas nya fullmäktige är valt – medlemmarna röstade aktivt

Fabas medlemmar har valt ett nytt fullmäktige för andelslaget för mandatperioden 2024–2027. Röstandet vid valet försiggick elektroniskt 7.-17.11.2023. Husdjursklubbarna deltog aktivt i kandidatnomineringen som gjordes 15.9.– 6.10.2023. Både före valet och under valet informerades medlemmarna om valet per e-post och med textmeddelanden samt via sociala medier och på andelslagets hemsida. Dessutom postades röstningsmaterialet till alla medlemmar 30.10.2023.

Faban edustajistovaali toteutettiin nyt toisen kerran täysin sähköisesti. Sähköinen äänestystapa houkutteli jälleen käyttämään nopeaa ja varmaa tapaa osallistua osuuskunnan hallinnon valintaan. Vaalien ehdokkaat esiteltiin äänestysjärjestelmän ohessa ehdokasgalleriassa. Ehdokkaat hyödynsivät myös some-kanavia kiitettävästi. Alueelliset karjakerhot olivat myös tällä kertaa vahvasti mukana jo ehdokasasettelussa ja aktiivisia myös omien ehdokkaidensa kampanjoissa. Ensimmäisen kerran karjakerhot ja alueet näkyivät myös ehdokaslistojen nimissä.

Faban uuteen edustajistoon valittiin 28 edustajaa, joista 24 Maidontuotanto-vaalipiiristä neljältä eri vaalialueelta ja 4 Lihantuotanto-vaalipiiristä. Ehdokkaita vaalissa oli kaikkiaan 74 yhteensä 13 ehdokaslistalta. Jokaiselta ehdokaslistalta tuli valituksi vähintään yksi edustaja. Vaalissa annettiin 1132 ääntä ja äänestys-% oli 19,9.

Uuden edustajiston keski-ikä oli vaalin aikaan 43,8 vuotta. Sen jäsenistä 17 on naisia ja 11 miestä. Vaalialuejaon ja karjakerhojen ehdokasasettelua kohtaan osoittaman aktiivisuuden ansiosta edustajiston jäsenet edustavat myös maantieteellisesti vahvasti koko karja-Suomea ja eri tyyppisiä kotieläinyrityksiä. Uuden edustajiston jäsenten karjojen keskikoko on lypsykarjoissa 97,5 lehmää ja lihakarjojen osalta 97,3 emolehmää.


Fabas fullmäktigeval genomfördes nu för andra gången helt elektroniskt. Det elektroniska röstningssystemet lockade igen att använda ett snabbt och säkert sätt att delta i valet av andelslagets administration. Kandidaterna i valet presenterades också i kandidatgalleriet. Dessutom använde kandidaterna sig aktivt av sociala medier. De lokala husdjursklubbarna var också denna gång starkt med redan vid nominerandet av kandidater och aktiva också i de egna kandidaternas kampanjer. För första gången syntes husdjursklubbarna och regionerna också i kandidatlistornas namn.

Till Fabas nya fullmäktige valdes 28 representanter av vilka 24 från Mjölkproduktionsvalkretsens fyra olika valdistrikt och 4 från Köttproduktionsvalkretsen. Allt som allt var 74 kandidater från 13 kandidatlistor uppställda i valet. Från varje kandidatlista blev minst en kandidat vald. I valet gavs totalt 1132 röster och röstprocenten var 19,9.

Det nya fullmäktigets medelålder var 43,8 år vid tidpunkten för valet. Av ledamöterna är 17 kvinnor och 11 män. Tack vare uppdelningen i valdistrikt och den aktivitet som husdjursklubbarna visade vid nominerandet av kandidater representerar medlemmarna i fullmäktige också geografiskt sett hela Finland samt olika typer av husdjursföretag. Medelstorleken för de nya fullmäktigeledamöternas besättningar är 97,5 kor i mjölkbesättningar och 97,3 dikor i besättningarna med köttproduktion.


Palautetta vaalista? – Feedback från valet?

Mikäli sinulla on palautetta vaalista tai ideoita tulevien vaalien järjestämiseen tai vaaliviestintään, kerro se meille sähköpostilla.

Om du har feedback om valet eller idéer för att organisera framtida val eller valkommunikation, vänligen meddela oss via e-post

vaalit@faba.fi .

Faban edustajistovaalissa valittu edustajisto kaudelle 2024-2027

Lypsykarjaedustajat
Erkkilä Leena Kauhava
Hakkarainen Heidi Toivakka
Heikkinen Eetu Kuopio
Hurvi Kirsti Ypäjä
Härkänen Saija Karjaa
Juutinen Tuukka Vieremä
Kangas Ari Kauhajoki
Karvinen Katri Tampere
Kasurinen Hanna-Mari Inari
Kemppainen Mikko Kiuruvesi
Kivelä Niina Kokkola
Kivioja Tuukka Siikalatva
Lasén Mikael Pedersöre
Madetoja Reija Sievi
Mulari Laura Suomussalmi
Murto Emma Asikkala
Perttuli Laura Kuusamo
Pietikäinen Janne Pielavesi
Piispanen Lari Mikkeli
Sillanpää Porre Satu Kurikka
Sorvisto Sari Ylivieska
Taipale Tero Savitaipale
Tanni Johanna Sastamala
Timonen Jaana Kitee
Lihakarjaedustajat
Pesonen Maiju Petäjävesi
Pulkka Eeva-Kaisa Vieremä
Sippola Mikko Sysmä
Särs Stefan Kronoby

Jäsenyyden ja vaalipiirin tarkistaminen

Etsi

Tässä voit tarkistaa onko karjasi Faba osk:n jäsen ja mihin vaalipiiriin se on merkitty. Vaalipiiri määräytyy jäsenen tuotantosuunnan mukaan. Viimekädessä vaalipiirin määrää se, minkä tuotantomuodon liikevaihto Faba osk:n kanssa on suurin.

Kirjoita karjanumerosi ilman välilyöntejä ja väliviivaa. Älä käytä numeron edessä nollaa.

Aiheet

Toiminnot

Faba logo
Faba logo