Aihe:

suomenkarja

Artikkelit

LSK:n genomitestaus jatkuu edullisesti

LSK:n genotyypityshanke päättyi viime vuoden lopussa ja hankkeen aikana genomitestattiin 1500 LSK-eläintä, joista suurin osa oli lehmiä ja hiehoja. Hankkeen aikana genomitestatut LSK-eläimet muodostavat genomiarvostelun pohjaksi tarvittavan nk. vertailuryhmän. Genomihanketta rahoitti Suomenkarjan jalostussäätiö. LSK:n genomitestaukset saavat nyt jatkoa etuhintaan, kun Suomenkarjan jalostussäätiö on jälleen tukemassa LSK-rodun jalostusta. Jatkossa LSK-rotuisten lehmien, -hiehojen ja -lehmävasikoiden omakustanteisen genomitestin…

Suomenkarjan sonnit NAV Sonnihakuun

Suomenkarjan sonnien ja lehmien jalostusarvot lasketaan samoin kuin muidenkin rotujen jalostusarvot pohjoismaisen jalostusarvosteluyhdistyksen NAVin toimesta. Suomenkarjalla on oma kansallinen kokonaisjalostusarvo, jonka koostumus ja painokertoimet päätetään kansallisesti. Näin tulee olemaan jatkossakin, mutta varsinainen kokonaisjalostusarvon laskenta siirtyy NAVin tehtäväksi vuoden 2022 helmikuun jalostusarvostelusta lähtien. NAV ei standardoi minkään rodun kokonaisjalostusarvoa eikä jatkossa myöskään suomenkarjan kokonaisjalostusarvoa standardoida. Tämä…