Edustajistovaali 2019

Faban uusi edustajisto valitaan sähköisellä jäsenvaalilla syksyllä 2019.Vaaliin osallistuminen ehdokkaana tai äänestämällä on jäsenelle mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskunnan kehittymiseen.
Vaalin ehdokasasettelu käynnistyy maanantaina 16.9. ja ehdokaslistat tulee jättää viimeistään 8.10. klo 12. Tältä sivulta löydät lisätietoja Faban vaaleista ja ehdokasasettelusta sekä linkin ehdokasasettelujärjestelmään.

32 edustajaa 2 vaalipiiriä

Edustajistoon valitaan 32 edustajaa, jotka edustavat jäsenmäärien suhteessa Faban maidontuotantoa ja lihantuotantoa harjoittavia jäseniä.

Käytössä on kaksi näistä jäsenryhmistä muodostuvaa vaalipiiriä Maidontuotanto ja Lihantuotanto.Maidontuotanto-vaalipiiri jaetaan lisäksi kolmeen maantieteelliseen alueeseen Eteläinen, Keskinen ja Pohjoinen. Lihantuotanto-vaalipiirissä on yksi koko maan kattava vaalialue.

Eri vaalipiireistä ja -alueilta valittavien edustajien määrä

 • Maidontuotanto- vaalipiiriyhteensä 27 edustajaa,joista:
  • Eteläinen 8 edustajaa
  • Keskinen 11 edustajaa
  • Pohjoinen 8 edustajaa
 • Lihantuotanto-vaalipiiri 5 edustajaa
  • Vaalipiiri muodostaa yhden koko maan kattavan vaalialueen

Vaalipiirit ja -alueet

Voit tarkistaa oman vaalipiirisi ja vaalialueesi sivun oikeassa ylälaidassa olevan painikkeen kautta. Sivun oikeassa palstassa on liitetiedostona kuntalista, josta näkee mihin vaalialueeseen mikin kunta kuuluu.

Lihantuotanto-vaalipiirissä on käytössä yksi koko maan kattava vaalialue.

Saman listan ehdokkaiden tulee kuulua aina samaan vaalipiiriin ja vaalialueeseen. Myös listan allekirjoittajien asiamies mukaan lukien tulee olla jäsen samassa vaalipiirissä ja alueella.

Ehdokasasettelu Faban edustajistovaalissa 2019

Faban edustajistovaalin ehdokasasettelu tapahtuu 16.9. – 8.10.2019. Ehdokaslistojen tulee olla Vaalilautakunnalla viimeistään 8.10.2019 kello 12:00 mennessä. Listat toimitetaan joko sähköisen järjestelmän kautta  tai sähköpostina osoitteeseen vaalit@faba.fi tai postin kautta osoitteeseen Faba osk/ Vaalilautakunta, PL 40, 01301 Vantaa (huomioikaa postin kulkuaika ja se, että kirjepostia ei jaeta tiistaisin). Ehdokaslistat voi toimittaa myös henkilökohtaisesti osoitteeseen Faba osk / Vaalilautakunta, Urheilutie 6, Vantaa.

Ehdokaslistan kokoaminen ja asettaminen vaaliin

 • Vähintään kaksi (2) ehdokasta ja enintään kolme kertaa se määrä ehdokkaita, kuin vaalialueelta tai vaalipiiristä (Lihantuotanto) valitaan.
 • Neljä (4) allekirjoittajaa, jotka kaikki ovat Faban jäseniä. Allekirjoittajat eivät voi olla ehdolla samalla tai jollain muulla ehdokaslistalla.
 • Yksi listan allekirjoittajista merkitään listan asiamieheksi ja hän toimii listan yhdyshenkilönä. Sähköisesessä ehdokasasettelujärjestelmässä asiamies huolehtii listan perustamisesta ja ehdokkaiden sekä muiden allekirjoittajien kutsumisesta listalle.
 • Vaalilautakunta tarkistaa ennen listan lopullista hyväksymistä kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden vaalikelpoisuuden. Tarvittaessa Vaalilautakunta on yhteydessä listan asiamieheen tai suoraan ehdokkaaseen.
 • Vaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistat ja antaa niille sääntöjen mukaisesti tunnuskirjaimen kokouksessaan 9.10.2019. Ehdokasasettelu-järjestelmässä listalle on hyvä antaa yksilöllinen nimi.
 • Ehdokaslistat julkaistaan Faban kotisivuilla 17.10.

Vaalilautakunta suosittelee sähköisen ehdokasasettelujärjestelmän käyttämistä. Käytettäessä tulostettavaa ehdokaslistapohjaa, tulee siihen saada kaikkien allekirjoittajien omakätiset allekirjoitukset. Listan muodostajat vastaavat siitä, että lista ehtii postin kautta toimitettuna määräaikaan mennessä Vaalilautakunnalle,

Vaalikelpoisuus Faban edustajistovaalissa

Vaalikelpoisuus tarkoittaa mahdollisuutta asettua ehdolle osuuskunnan edustajistoon. Vaalikelpoisuuden tulee säilyä valittavilla edustajlla koko toimikauden ajan.

Vaalikelpoisia Faban vaalissa on jokainen osuuskunnan jäsen osuuskunnan sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 5 § mukaisesti. Vaalikelpoisuuden edellytykset:

 • Ikä vähintään 18 vuotta ja enintään 61 vuotta
 • Jäsenyys ollut voimassa 1.8.2019 ja on edelleen voimassa vaalin aikana
 • pääasiallisesti käyttää osuuskunnan toimialaan kuuluvia, osuuskunnan liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita, jotka edustajisto vahvistaa vaalivuoden edustajiston kevätkokouksessa,
 • ei ole osuuskunnan palveluksessa eikä osuuskunnan hallituksen jäsen,
 • ei kuulu osuuskunnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon tai toimivaan johtoon eikä ole sen palveluksessa eikä harjoita muutoin osuuskunnan kanssa kilpailevaa toimintaa.

Lisäksi vaalikelpoinen on yhteisön, yhtymän ja jakamattoman kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen henkilö ja jäsenen valtuuttamana tilalla vakinaisesti työskentelevä perheenjäsen edellä mainituin edellytyksin. Nämä ehdokkaat tarvistevat valtakirjan jäsenrekisteriin merkityltä jäseneltä

Äänioikeus Faban edustajistovaalissa

Faban edustajistovaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki jäsenet. Jokaisella jäsenkarjalla on yksi ääni. Jäsenyyden on oltava voimassa 1.8.2019 ja sentulee olla voimassa myös varsinaisen vaalin aikana 8.- 17.11.2019. Jäsenyyden voimassaolosta on säädetty osuukunnan sääntöjen 3 §:ssä.

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Kaikki Faban jäsenet saavat loka-marrakuun vaihteessa postitse kirjeen, jossa on äänestykseen tarvittavat tunnukset. Kirjeessä on myös vinkkejä, missä voi käydä äänestämässä mikäli käytössä ei ole omaa internet yhteyttä.

Tarkista missä vaalipiirissä ja -alueella olet äänioikeutettu

Tässä voit tarkistaa missä vaalipiirissä (jäsenryhmä) ja millä vaali-alueella olet oikeutettu äänestämään ja asettumaan ehdolle. Ehdokkaiden tulee täyttää lisäksi säännöissä määritellyt vaalikelpoisuuden edellytykset.

Kirjoita karjanumerosi ilman välilyöntejä ja väliviivaa. Älä käytä numeron edessä nollaa.


Aiheet

Toiminnot

Ehdokasasettelujärjestelmään tästä Tarkista jäsenyytesi ja vaalipiirisi Osallistu vaalivisaan Faban yhteystiedot

Lisätietoa ja materiaaleja

Vaalit – yleistä

Ehdokasasettelu

Ohjeita ehdokasasettelujärjestelmään

(ohjeet avautuvat uuteen välilehteen)

Vaalin aikataulu

 • Ehdokasasettelu 16.9.-8.10.2019
 • Ehdokkaat julkaistaan 17.10.2019
 • Äänestysaika alkaa 8. – 17.11.2019
 • Tulokset julkaistaan 25.11.2019
 • Uuden edustajiston kausi alkaa 1.1.2020

Vaalilautakunta

 • Tiina Mitikka pj.
 • Anna Lappalainen vpj.
 • Jukka Pekka Köngäs
 • Antti Latva-Rasku
 • Ulla-Mari Sundelin-Ryytty siht.

Vaalilautakunnan yhteystiedot:

vaalit@faba.fi ja puh. 0400 614 046