Edustajistovaali 2019

Faban uusi edustajisto valitaan sähköisellä jäsenvaalilla syksyllä 2019.Vaaliin osallistuminen ehdokkaana tai äänestämällä on jäsenelle mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskunnan kehittymiseen.

32 edustajaa 2 vaalipiiriä

Edustajistoon valitaan 32 edustajaa, jotka edustavat jäsenmäärien suhteessa Faban maidontuotantoa ja lihantuotantoa harjoittavia jäseniä.

Käytössä on kaksi näistä jäsenryhmistä muodostuvaa vaalipiiriä Maidontuotanto ja Lihantuotanto.Maidontuotanto-vaalipiiri jaetaan lisäksi kolmeen maantieteelliseen alueeseen Eteläinen, Keskinen ja Pohjoinen. Lihantuotanto-vaalipiirissä on yksi koko maan kattava vaalialue.

Eri vaalipiireistä ja vaalialueilta valittavien edustajien määrät vahvistetaan 1.8.2019 olevan jäsentilanteen mukaan.

Sähköinen ehdokasasettelu ja vaali

Faban edustajistovaali toteutetaan täysin sähköisenä ehdokasasettelua ja vaalia myöten. Ehdokaslistat ilmoitetaan vaalilautakunnalle sähköisen palvelun kautta. Palvelu avataan syyskuussa. Tarjolle tulee myös itsetulostettava ja postin välityksellä lähetettävä paperinen lista.

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Kaikki Faban jäsenet saavatloka-marrakuun vaihteessa postitse kirjeen, jossa on äänestykseen tarvittavat tunnukset. Kirjeessä on myös vinkkejä, missä voi käydä äänestämässä mikäli käytössä ei ole omaa internet yhteyttä.

Äänioikeus Faban edustajistovaalissa

Faban edustajistovaalissa ovat äänioikeutettuja kaikki jäsenet. Jokaisella jäsenkarjalla on yksi ääni. Jäsenyyden on oltava voimassa 1.8.2019 ja sentulee olla voimassa myös varsinaisen vaalin aikana 8.- 17.11.2019. Jäsenyyden voimassaolosta on säädetty osuukunnan sääntöjen 3 §:ssä.

Vaalikelpoisuus Faban edustajistovaalissa

Vaalikelpoisuus tarkoittaa mahdollisuutta asettua ehdolle osuuskunnan edustajistoon. Vaalikelpoisuuden tulee säilyä valittavilla edustajlla koko toimikauden ajan.

Vaalikelpoisia Faban vaalissa on jokainen osuuskunnan jäsen osuuskunnan sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen 5 § mukaisesti:

” Vaalikelpoinen edustajiston vaalissa on vähintään 18 vuotta ja enintään 61 vuotta täyttänyt osuuskunnan jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden elokuun 1. päivää ja joka

 • pääasiallisesti käyttää osuuskunnan toimialaan kuuluvia, osuuskunnan liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita, jotka edustajisto vahvistaa vaalivuoden edustajiston kevätkokouksessa,
 • ei ole osuuskunnan palveluksessa eikä osuuskunnan hallituksen jäsen,
 • ei kuulu osuuskunnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon tai toimivaan johtoon eikä ole sen palveluksessa eikä harjoita muutoin osuuskunnan kanssa kilpailevaa toimintaa.

Lisäksi vaalikelpoinen on yhteisön, yhtymän ja jakamattoman kuolinpesän keskuudestaan valitsema näitä edustava luonnollinen henkilö ja jäsenen valtuuttamana tilalla vakinaisesti työskentelevä perheenjäsen edellä mainituin edellytyksin.

Edustajiston jäsen, joka menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden, ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Hänen tilalleen tulee hallituksen kutsusta vaalijärjestyksen mukaisesti valittu varajäsen.”

Tarkista missä vaalipiirissä ja -alueella olet äänioikeutettu

Tässä voit tarkistaa missä vaalipiirissä (jäsenryhmä) ja millä vaali-alueella olet oikeutettu äänestämään ja asettumaan ehdolle. Ehdokkaiden tulee täyttää lisäksi säännöissä määritellyt vaalikelpoisuuden edellytykset.

Kirjoita karjanumerosi ilman välilyöntejä ja väliviivaa. Älä käytä numeron edessä nollaa.


Aiheet

Toiminnot

Faban yhteystiedot

Lisätietoa ja materiaaleja

Vaalin aikataulu

 • Ehdokasasettelu 16.9.-8.10.2019
 • Ehdokkaat julkaistaan 17.10.2019
 • Äänestysaika alkaa 8. – 17.11.2019
 • Tulokset julkaistaan 25.11.2019
 • Uuden edustajiston kausi alkaa 1.1.2020
 • Jäsenyyden oltava voimassa 1.8.2019 ja myös äänestyksen aikana.
 • Muutokset jäsentietoihin mielellään 30.6.2019 mennessä

Vaalilautakunta

 • Tiina Mitikka pj.
 • Anna Lappalainen vpj.
 • Jukka Pekka Köngäs
 • Antti Latva-Rasku
 • Ulla-Mari Sundelin-Ryytty siht.

Vaalilautakunnan yhteystiedot:

vaalit@faba.fi ja puh. 0400 614 046