Työpaikat

Haemme Etelä-Pohjanmaan ja Österbottenin alueille lypsy- ja lihakarjatilojen parissa tehtävään asiakastyöhön, toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen

Eläinaineksen asiantuntijoita

Tule mukaan huippuammattilaisten kehittyvään tiimiin. Meillä viihtyvät hen­kilöt, joille ihmiset ja eläimet ovat tärkeitä. Kehittävänä asiantuntijana olet tärkeässä roolissa edistämässä karjatilan kokonaisvaltaista asiakassuhdetta, eläinaineksen ja hedelmällisyyden hallintaa sekä tuottavuutta.

  • Työskentelet yhdessä emo- tai lypsykarjatilojen kanssa toteuttaen tilalla Faban jalostuspalveluita, emolehmätarkkailua sekä eläinvälityspalveluita
  • Vastaat Faban siemenen ja alkioiden myynnistä sekä lisääntymisen ja terveyden palveluiden tarjonnasta
  • Viljelijäkoulutukset sekä markkinointi- ja sidosryhmä­yhteistyö kuuluvat myös toimenkuvaasi

Odotamme sinulta karjatilojen liiketoiminnan ymmärrystä, sujuvaa suomen- ja ruotsinkielentaitoa (tehtävät edellyttävät kaksikielisyyttä), sekä aitoa intoa asiakas- ja myyntityöhön ja hyviä yhteistyö- ja verkostoitu­mistaitoja.

Sinulla on työhön sopiva koulutus, esim. AMK-agrologi. Harjoittelu- tai työkokemus ulko­mailla katsotaan eduksi. Tehtävien hoitamisen kannalta ajokortti on välttämätön. Työhön tarjoamme hyvän perehdytyksen ja jatkokoulutuksen sekä ammattitaitoisen tiimin tuen.

Lisätietoja tehtävistä antavat:  asiakas- ja kehityspäällikkö Kaisa Sirkko (emokarjatilat), puh. 0400 614 084) ja myyntipäällikkö Liisa Rampa (lypsykarjatilat) puh. 040-3115078. Hakemukset ansioluetteloineen 29.8.2021 mennessä sähköpostilla: rekry@faba.fi


 

För intressant kundarbete inom mjölk- och dikobesättningar på områdena Österbotten och Syd-Österbotten söker vi

 Specialister på djurmaterial

Kom med i ett professionellt och framgångsrikt team. Hos oss trivs personer, för vilka människor och djur är viktiga. Som utvecklande specialist har du en viktig roll då det gäller att arbeta för besättningens omfattande kundförhållande samt för att behärska djurmaterial, fertilitet och produktivitet.

  • Du arbetar tillsammans med diko- och mjölkbesättningar och utför Fabas avelstjänster, dikokontroll och djurförmedlingstjänster på gårdarna
  • Du svarar för försäljning av Fabas semindoser och embryon samt erbjuder och säljer tjänster som hör samman med reproduktion och hälsa
  • Till din arbetsbild hör producentskolningar samt marknadsföring och samar­bete med intressentgrupper på ditt område

Vi förväntar oss att du har en bra uppfattning om boskapsgårdens ekonomis­ka verksamhet, använder finska och svenska flytande, har äkta intresse för kundarbete och försäljning samt har bra förmåga att samarbeta och bygga upp nätverk.

Du bör ha en lämplig utbildning för arbetet, t.e.x. agrolog (YH). Praktik el. arbetserfarenhet utomlands ses som en merit. Körkortet är nödvändig för att kunna sköta arbetsuppgifterna. Vi erbjuder bra introduktion och fortsättningsstudier för arbetet samt stöd av ett yrkeskunnigt team.

Mera info om arbetsuppgifterna ger: kund- och utvecklingschef Kaisa Sirkko tfn. 0400 – 614 084 (dikobesättningar) och försäljningschef Liisa Rampa tfn. 040 – 611 5078 (mjölkbesättningar). Sänd ansökan med meritförteckning senast 29.8.2021 per e-post: rekry@faba.fi