Semineringstjänst

Semintjänster med yrkeskunskap

Den tillförlitliga och problemfria semineringstjänsten lämpar sig för alla gårdar. De utbildade seminologerna sköter seminerandet med yrkeskunskap. Du beställer semineringen enkelt med FabaKUTSU-applikationen vid den tidpunkt som passar dig bäst. Du har tillgång till semineringsuppgifterna i realtid och de hjälper att fastslå nyckeltal för hela besättningen och att följa upp dem.

Vid semineringarna använder man semindoser antingen från seminologens eller från gårdens eget kvävekärl. Hos seminologen finner manett omfattande utbud tjurar från olika egenskapsgrupper.

Beställer insemination

Att beställa insemination är enkelt och kan göras nästan när som helst. Välj den metod som passar dig bäst.
 1. Det enklaste sättet är att beställa en seminolog eller dräktighetsundersökning med mobilappen FabaKUTSU. Du kan ladda ner applikationen från https://app.faba.fi Du kan också lägga till en ankomsttid-önskan i din beställning.
 2. Du kan beställa insemination på din egen dator direkt från Mtechs MinGård-program nästan dygnet runt.
 3. Du kan också beställa insemination genom att ringa beställningsnumret i ditt område på morgonen kl. 07: 00-08: 00 Dessutom är efterbeställningsnumret öppen till 9:00.

Online-beställningar går till nästa möjliga arbetsfördelning. 

Välfungerande seminering sparar tid och pengar

På gårdar, där det finns välfungerande lösningar för hanteringsområde, kan semineringarna utföras lätt och tryggt utan medhjälpare. Seminologens besök avbryter inte gårdens egna arbeten, vilket underlättar vardagens rutiner och man kan använda tiden till annat. Man planerar en trygg semineringsplats tillsammans med seminologen. Det kanske redan finns en lämplig plats i ladugården, eller så kan man göra en t.ex. av hanteringsbås eller portar.

Inseminationstjänstpaket för partnerskapskunden

TiineysPlus

Till servicen hör att seminologerna sörjer för undersökning av alla djuren i besättningen. Seminologerna printar ut listor över de djur som skall undersökas så att man kan skilja ut dem från gruppen. Med tjänstens hjälp säkerställer man att varje djur blir undersökt åtminstone en gång under laktationsperioden.

Systematiska undersökningar och noggrann planering av semineringarna ger jämna kalvningar i besättningen. Tack vare regelbundna undersökningar och uppföljning av dem får man kortare kalvningsintervall och tomperiod. Med hjälp av noggrannare brunstkontroll av kvigorna får man också kalvningsåldern så optimal som möjligt. Ett kortare kalvningsintervall och kvigor som kalvar vid rätt ålder ger inbesparingar och förbättrar resultatet.

Fertilitetstjänsten

Tack vare den regelbundna Helmi-tjänsten känner man till den aktuella fertilitetssituationen i besättningen. Man får reda på de djur som kräver vård, lika väl som också de individer som kräver effektiverad brunstkontroll. Under besöket granskar man nyckeltalen för besättningens fruktsamhet och planerar med vilka åtgärder man ska uppnå målsättningarna.

I Helmi-tjänsten koncentrerar man sig på viloperiodsundersökningar och tidiga dräktighetsundersökningar. I problemsituationer funderar man tillsammans också över förhållandena i ladugården och andra faktorer som påverkar fruktsamheten.

Gårdsteam-tilläggstjänster

Man kan få Gårdsteam-tilläggstjänster till servicenivåerna TiineysPlus och Hedelmällisyys. I Gårdsteam 360-tjänsten, som är planerad för besättningar med mer än 200 kor, är den heltäckande servicen skräddarsydd utgående från gårdens behov, allt från fortplantning till hälsotjänster. Till tjänstehelheten hör gårdsteamseminologer, som utför semineringarna, sörjer för bytet av halsband, hjälper klövvårdaren och utför andra arbeten man kommit överens om.

Till servicen hör månadssammanträden som seminologen håller. Med på mötet är vid behov de personer som ansvarar för djurens skötsel, såsom djurskötare, veterinärer och de som planerar utfodringen, de som ansvarar för utfodringen samt avelsspecialisten.

Gårdsteamservicen för besättningar på 120–200 kor är en flexibel service, där seminologerna sköter semineringarna och andra tjänster som hör samman med fortplantning. Gården kan komma överens om regelbundet besök, alltså att seminologen automatiskt kommer till besättningen varje dag. Med gårdsteamet kan man bestämma vilket tid man ska besöka gården och enligt möjlighet bestämma vilka seminologer man använder. Med FabaKUTSU-tillämpningen kan man avbeställa besöket, och om gården så önskar, också göra beställningar.

Tjänstens pris

Priset för semineringstjänsten består av besöksavgift, semineringsavgift och avgift för semindosen, förutom då man använder semindos ur besättningsägarens kvävekärl.

Man fakturerar skilt för eventuella dräktighetsundersökningar och fastsättningar av öronmärken och avgiftsbelagda besökstidstjänster.

Servicen omfattar

 • seminering av nötboskap
 • avgiftsfri SMS som ger seminologens ankomsttid
 • avgiftsfri uppringning ungefär 15-30 min före seminologens ankomst
 • att man lagrar uppgifterna om semineringar, dräktighetsundersökningar, lynne och sjukdomar i databasen i realtid
 • eventuella extra semineringar och granskningar

Då du beställer seminering per telefon bör du minnas att ange följande

 • besättningsnummer och besättningsägarens namn
 • öronnummer på de djur som skall semineras
 • antal djur som ska dräktighetsundersökas
 • eventuella specialuppgifter om beställningen:
  • besökstidstjänst
  • önskemål om tjur
  • om det är seminering av tjurmor
  • reserverade doser och i vilken behållare doser är
  • om djuret är på avvikande plats, exempelvis på annan adress
  • om det är ensamseminering

Följande dagar utförs inga semineringar

 • Nyårsdagen
 • Den första maj
 • Midsommardagen
 • Självständighetsdagen
 • Juldagen

Beställning av seminering via tjänsten Min Gård

Man kan beställa seminering direkt med egen dator med Mtechs Min Gård-program.

Beställningarna på nätet går till den följande möjliga arbetsfördelningen. Nätbeställningar tas inte emot kl. 7:50 – 8:00. Under den tiden kan du beställa per telefon antingen till dejoureringen eller till efterbeställningsnumret på ditt område.

Semineringsbeställning med mobil nästan när som helst

FabaKUTSU är en mobilapplikation för beställning av semineringar och dräktighetsundersökningar och man kan också annullera beställningar med den. Tjänsten är webbaserad och kan användas med alla smarttelefoner, pekplattor, bärbara datamaskiner och PC. Med hjälp av FabaKUTSU kan du göra beställning nästan när som helst. Det är varje dag en paus på 40 minuter i mottagandet av beställningar, kl. 7:50 – 8:30. Under den tiden kan du ringa in din beställning antingen till dejoureringen eller till efterbeställningsnumret.

Seminologen hjälper med mycket

I samband med semineringarna sköter seminologerna också dräktighetsundersökningar, ungefär sex veckor efter föregående seminering. Våra seminologer diskuterar gärna med er också om Fabas övriga tjänster. Av din seminolog kan du fråga om brukslistorna och nya tjurar, om aktuella händelser, broschyrer samt förnödenheter och doser som är till salu.

Seminologernas kontaktuppgifter