Tjursökningar

Tjursökning för mjölkraser

Du kan granska mjölkrastjurars bedömningar på NAV Tjursökning eller WwwSonni.

NAV tjursökning

NAVs tjursökning innehåller avelsvärdena för alla semintjurar av holstein, ayrshire (nordiska röda raser) och jersey som används i de nordiska länderna. Det finns flera sökvillkor och tilläggssökvillkor. Dessutom syns exteriöregenskaperna optimivärden i indexbalken. Från NAV Tjursökning kommer man också direkt till Interbull-bedömningarna.

NAV tjursökning

wwwSonni

Med sökning i WwwSonni finner du semintjurarnas NAV- och Interbull-index, på samma sätt som i NAV tjursökning. Här hittar du också indexen för semintjurar av finsk boskap och köttraser. På skärmen ser man dessutom tjurarnas rassammansättning. De baserar sig på NAVs nordiska släktdatabas, som innehåller uppgifter om nästan 40 miljoner djur.

wwwSonni

De bästa tjurarna

Sökningen De bästa tjurarna ger de ayrshire- och holsteintjurar, vilkas gNTM eller NTM är minst +10, samt tjurarna av finsk boskap, vars NTM är minst 0.

De bästa tjurarna

Semintjurarna av finsk boskap

Sökningen Tjurar av finsk boskap visar de tjurar som godkänts till seminbruk.

Semintjurarna av finsk boskap

Tjursökning för köttraser

Det finns tre söktjänster för köttrasdjur. Av dessa är Sök semintjur och De bästa köttrasdjuren i fri användning. Tjur- och kosökningstjänsten är öppen för de gårdar som är med i dikokontrollen och kräver att man loggar in.

KS-Semintjur sök och NAV köttrastjursök

KS tjursökning hittar du index för köttavel semintjurar. NAVI köttrassökningen hittar du NAV-recensioner av tjurar.

De bästa köttrasdjuren

De bästa köttrasdjuren visar de bästa tjurarnas och kornas index.

 

De bästa köttrasdjuren

Tjur- och kosökning

Med Tjur- och kosökning hittar du de bästa stamboksförda köttrastjurarna och -korna. På sidorna syns de djur, vilkas ägare gett lov att man publicerar uppgifterna. Tjur- och kosökningstjänsten är öppen för de gårdar som är med i dikokontrollen och kräver att man loggar in.

Tjur- och kosökning

Funktioner

Webbutik