Tjurarnas egenskapsgrupper

Fabas tjurgrupper har blivit bekanta för alla. De har underlättat valet av tjur redan i nästan tre års tid. Nu har också VikingGenetics tagit i bruk motsvarande internationella grupper, och Faba övergår också till att använda dem. Gruppernas namn ändrar, men urvalskriterierna bevaras oförändrade. Till grupperna väljer man fortsättningsvis de individer av de bästa tjurarna, som bäst uppfyller kraven för de olika grupperna.

VikingTop™ -tjurarna behärskar helheten. De här tjurarna som har de högsta NTM-totalavelsvärdena (Nordic Total Merit) producerar det bästa ekonomiska resultatet i nordiska förhållanden. Gruppen ersätter den tidigare gruppen FabaHuippu.

I VikingProduction™ -gruppen finner man de bästa tjurarna då det gäller produktionen. Förutom kg mjölk nedärver de hög produktion av fett och protein. Tidigare hörde de här tjurarna till gruppen FabaTuotos.

VikingRobot™ -tjurarna uppfyller kraven för robotmjölkning. Av de här förutsätter man tillräckligt avstånd mellan de bakre spenarna och lämplig storlek på spenarna. Mjölkbarheten bör vara minst normal. Även juverform, juvrets balans, bakhöjd och benexteriör påverkar valet. Bekanta tjurar från gruppen FabaRobotti.

VikingType™ -tjurarna har de bästa juver- och benexteriörerna. De har också en proportionerlig storlek, bra rörlighet och kapacitet att äta. Fungerande och hållbar skönhet! VikingType ersätter FabaRakenne.

VikingFertility™ -gruppens tjurar har den allra bästa dotterfertiliteten. Döttrarnas brunstcykler startar tidigt, brunsterna är tydliga och de blir lätt dräktiga. För att komma med i gruppen förutsätts dessutom minst normala födelse- och kalvningsindex. Gruppen skiljer sig från FabaTiine-gruppen på så sätt, att vikten ligger på fertilitetsindexen, och inte fertiliteten och kalvningarna som helhet.

VikingDefence™ -tjurarna har hälsan i sina gener. Det är fråga om hållbar och etisk mjölkproduktion då man använder dessa tjurar som effektivt förebygger klöv-, juver-, ämnesomsättnings- och fortplantningssjukdomar. Motståndet mot sjukdomar är bekant redan från FabaTerve-gruppen!

VikingHoofHealth™ -tjurarna är på topp då det gäller klövhälsa. Med deras hjälp kan vi minska förekomsten av klövsjukdomar som orsakar stora ekonomiska förluster. I klövhälsoindexet har man beaktat tio olika klövsjukdomar.

VikingCalvingEase™ -gruppens tjurar ger en bra start i livet. För att komma med i gruppen krävs födelse- och kalvningsindex som ligger över medeltalet. Födelseindexet beskriver hur tjurens avkommor föds och kalvningsindexet hur tjurens döttrars kalvningar förlöper. I båda indexen har man beaktat både kalvningssvårigheter och kalvdödligheten.

Funktioner

Webbutik