Brukslistorna

Fyra gånger per år publicerar Faba brukslistor med mjölkrastjurar och sådana köttrastjurar som är lämpliga för korsningsbruk. Förutom i webbutiken hittar man tjurarna som är på dessa listor också hos våra seminologer. Dessutom publicerar vi på vår hemsida på våren och hösten listor över tjurar som valts för användning i dikobesättningar och för renrasavel.

.

Brukslistor för mjölkraser

Brukslistorna publiceras fyra gånger per år, efter NAV-bedömningarna. I januari, maj, augusti och december är NAV-bedömningarna större bedömningar, då man också publicerar avkommebedömningar. De genomiska avelsvärdena publiceras varje månad och Interbull-bedömningarna tre gånger per år.

I allmänhet finner man tjurarna från brukslistan hos alla seminologer. På basen av sina egenskaper är tjurarna uppdelade i egenskapsgrupper som gör det lättare att välja lämplig semintjur.

Brukslistan har ett omfattande utbud, men i webbutiken mångdubblas urvalet. Där finner man doser av mer än 200 tjurar, både VG-tjurar och importtjurar. De nyaste tjurarna kommer till nätbutiken allt eftersom man inleder seminproduktion med dem. De kommer med på brukslistan då man har tillräckligt mycket semindoser för att distribuera till seminologerna.

Brukslistor för köttraser

Till listan för korsningsbruk har man i första hand valt tjurar som ger lätta kalvningar. En del av tjurarna lämpar sig till och med för kvigor av mjölkras. Vid sidan av indexen har man egenskapsikoner på listan för att underlätta valet. En del av tjurarna på listan lämpar sig också för dikobesättningar. Seminologerna har doser av tjurarna på listan.

De tjurar som är avsedda för dikor och för renrasig avel beställs på förhand antingen av seminologerna eller från webbutiken.