Tjurarna

En frisk och produktiv besättning med mindre kostnader

Vi erbjuder våra kunder det internationellt sett mest omfattande och mångsidigaste urvalet tjurar. Vi gör samarbete med alla betydande avelsföretag för att göra det möjligt att Fabas kunder får de bästa tjurar som lämpar sig bäst för gårdens målsättningar. Vid valet av tjurar betonar vi de egenskaper, som är ekonomiskt sett viktigast för de finländska mjölkproducenterna. Med det tjurmaterial som Faba erbjuder, får du avkastning, halter, hälsa och balans i din besättning. Kom med i framgången. Alltid rätt semin!

Fördelarna med vårt tjurmaterial

 • Ett friskt och hållbart djurmaterial
 • Låg inavelsgrad
 • Tillförlitliga avelsvärden
 • Det nyaste genmaterialet
 • Hög produktion
 • Höga halter i mjölken
 • Jämn mjölkmängd
 • Kor som lämpar sig för robot
 • De bästa halterna
 • Ekonomisk effektivitet
 • Mångsidigt urval
 • Bra fruktsamhet
 • Bra foderomvandlingsförmåga
 • Lämplig storlek
 • Miljövänlig
 • Nötboskap som utvecklas

Alltid rätt semin

SiemenPERUS

Lämpar sig för gårdar som vill koncentrera sig på vissa släkter och släktlinjer.

SiemenKASVU

Lämpar sig för gårdar som utvecklas, och har målsättningar att växa.

SiemenPLUS

Lämpar sig för gårdar som vill maximera den nytta man får av tjurmaterialet.

Stort urval av tjurar

I Fabas urval av tjurar finns det mer än 200 mjölkrastjurar och 150 köttrastjurar. Tjurarna av ayrshire, holstein, jersey och finsk boskap kommer huvudsakligen från VikingGenetics avelsprogram, men i synnerhet utbudet av holsteintjurar kompletteras med importtjurar. Likaså importeras semindoserna från mjölkraser som inte är så vanliga hos oss, såsom montbeliarde, brown swiss, guernsey och mjölk-simmental.

Köttrastjurarna är uppdelade i sådana som lämpar sig för korsningsbruk med mjölkraser och de som lämpar sig bäst för avel och dikoproduktion. En del av tjurarna ägs av VikingGenetics, men en betydande del är importtjurar. Allt som allt har man tio raser i användning: aberdeen angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, limousin, simmental, highland cattle, dexter, piemontese och galloway.

Brukslistorna

Fyra gånger per år publicerar vi brukslistor, där man finner de bästa tjurarna. Man finner brukslistans tjurar i allmänhet hos alla våra seminologer och de är indelade i grupper för att underlätta valet.

Läs mer

Egenskapsgrupper

Bekanta dig med tjurarnas NAV- och Interbull-index med tjursökning. Med hjälp av dem kan du välja just rätta parningskumpaner för dina bästa kor och mest lovande kvigor.

Läs mer

Tjursökning

Med tjursökning kan du bekanta dig med tjurarnas NAV- och Interbull-index. Med hjälp av dem kan du välja just rätta parningskumpaner till dina bästa kor och mest lovande kvigor.

Läs mer