SenseHub

SenseHub är ett system för uppföljning av besättningen, som består av valbara funktioner. Den producerar lättanvändbar information både om enskilda djurs och om gruppers fortplantnings-, utfodrings- och välmåendesituation. Med hjälp av SenseHub kan du fatta beslut som baserar sig på analyserad information när du vill förbättra produktiviteten.

SenseTime hyvinvoinninseurantajärjestelmä

Fördelar med SenseHub

  • En lösning för uppföljning och identifiering av besättningen
  • Upptäcker noggrant brunst och ger en rekommendation för lämplig semineringstidpunkt
  • Förebyggande och individuell information om hälsan
  • Avancerad kontroll av djurgrupper
  • Klara kombinationsindex från ett flertal olika mätningar

Be om mera info om systemet av din SenseHub-specialist!