Fertilitetstjänst FabaHELMI

FabaHELMI underlättar besättningsägarens vardag vad gäller att upprätthålla och förbättra djurens fruktbarhet. Det systematiska arbetet förenklar ladugårdsrutinerna och ger mera fritid.

FabaHELMI underlättar besättningsägarens vardag vad gäller att upprätthålla och förbättra djurens fruktbarhet. Det systematiska arbetet förenklar ladugårdsrutinerna och ger mera fritid.

FabaHELMI-fertilitetstjänsten lämpar sig för alla gårdar, som vill effektivera sina dräktighetsresultat. Fertilitetsspecialisten fungerar som hjälp då det gäller brunstkontrollens utmaningar.

I synnerhet de gårdar som utvidgat och gårdar som övergått från båsladugård till lösdrift drar nytta av fertilitetsrådgivningen. Regelbundet utförda viloperiods- och dräktighetsundersökningar hjälper till att hela tiden hålla besättningens fertilitetssituation under kontroll. För gårdar med egensemin erbjuder FabaHELMI extra redskap för att förbättra den egna yrkesskickligheten.

Poikimaväliä lyhentämällä säästää euroja

Gårdens ekonomiska resultat kommer att förbättras med tjänsten FabaHELMI. När gården får ett mindre kalvningsintervall för kor på tio dagar sparar det upp till tusentals euro per år.

Prissättning för fertilitetstjänster

Priset för FabaHELMI-tjänsten består av en besökaravgift och inspektionsavgifter. Service för morgon eller eftermiddag körtid ingår i priset för tjänsten. Andra ankomsttidstjänster enligt prislistan.

FabaHELMI-tjänsten omfattar

  • man fastställer fertilitetsmålsättningar tillsammans med specialisten
  • uppföljning av besättningens fertilitetssituation
  • fertilitetsrapport och analys av den
  • regelbundna viloperiodsundersökningar och tidiga dräktighetsundersökningar
  • rekommendationer och instruktioner om åtgärder och annat som rör fertiliteten
  • bedömning av kvigorna med tanke på första semineringen
  • konditionsklassificering vid behov

Fertilitetsspecialist och omfattande HELMI-rapport stödde dig

Du kommer alltid att ha tillgång till uppdaterade graviditetsdata och fertilitetsrapporter lagrade i datalageret. Genom att sätta och övervaka fertilitetsmålen har boskapens ägare löpande kunskap om viktiga fertilitetsresultat.

FabaHELMI-fertilitetsspecialisten hjälper boskapens ägare att uppnå goda resultat.

Fertilitetsspecialisternas expertis används ofta av boskapens ägare. Tillsammans sätter fruktbarhetsmål, en omfattande översyn av fertilitetssituationen åtminstone en gång per år och regelbundna vila- och graviditetskontroller att djuren blir gravida och föder vid rätt tidpunkt.

Den omfattande FabaHELMI-rapporten ger husdjursägaren och fertilitetsspecialisten en omfattande överblick över hela besättningens fertilitetssituation.

Så här beställer du fertilitetstjänsten

FabaHELMI-fertilitetstjänsten får du i din användning genom att ringa till ditt eget områdes dejoureringspunkt eller genom att komma överens om lämpligt besöksdatum med din egen fertilitetsspecialist.