Andelslaget

Faba anl. är ett landsomfattande tjänsteföretag, vars kärnverksamhet är att förbättra boskapens produktivitet. Tjänsteutbudet omfattar nötkreaturens fortplantning och förädling, och förbättring av deras hälsa samt sådan handel med förnödenheter och djur, som hör samman med dessa.

Andelslaget har en personal på ungefär 350 personer och vår omsättning år 2019 var 42 miljoner euro.

Vår personals kunnande och våra tjänster och produkter anses både i hemlandet och internationellt vara bland de mest uppskattade i sin bransch.

Andelslaget Faba verkar i nära samarbete med det nordiska seminproduktionsföretaget VikingGenetics och nordiska avelsvärderingsföretaget NAV och med Mtech Digital Solutions Oy, som producerar programvarutjänster för lantbruket, samt med ProAgria.