User icon

Djurhandel

post image

Utvidgningsplanen FabaINTO

Då det gäller att skaffa sig nya djur är det skäl att vara ute i god tid. Då har du bättre möjligheter att välja sådana djur som uppfyller de avelsmålsättningar det ställs på just din gård. Ofta finns det inte mycket tid eller extra kraftresurser att leta efter bra djur medan man håller på och bygger.

Med FabaINTO-planen för inskaffning av djur säkerställer du att din nya ladugård så snabbt som möjligt börjar producera mjölk med full effekt. En tydlig kalkyl över kostnaderna för inskaffning av djur hjälper att förutse inköpet av djur i investeringens totala budget. Med hjälp av en tidsplanerad och målinriktad inskaffning av djur klarar du av att bevara din besättnings avelsmässiga nivå och minimerar också riskerna för smittor. Genom att låta Faba sköta införskaffandet av djur, underlättar du din vardag mitt i byggstressen. Ta kontakt med din närmaste FabaINTO-specialist!

Sälja och köpa djur

Vid all handel med djur är det viktigt, att det djur som köps motsvarar köparens behov, att man kontrollerat djurets uppgifter och hälsosituation och att säljaren kan lita på att djuret överförs till sin nya ägare med en tillförlitlig process.

Faba har lång erfarenhet av att förverkliga inköps- och försäljningsuppdrag gällande nötboskap och vi utför ansvarsfull handel med djur. Fabas uppgift som ansvarskännande förmedlare inom djurhandel är att försäkra sig om vilka säljarens och köparens målsättningar är och utreda utbudet av potentiella djur, att fungera som sakkunnig part mellan säljaren och köparen och att sköta kontraktsprocessen.

Vår sakkännare fastställer tillsammans med köparen hur mycket djurmaterial som krävs och av vilken kvalitet, och letar upp sådana djur som motsvarar köparens kriterier som finns till salu på gårdarna. Vi säkerställer djurens arvsanlag med hjälp av avelsvärden och djurets och dess moderslinjes produktionsuppgifter med hjälp av produktionskontrolluppgifterna. Vi utför en konditionsklassificering av de djur som är till salu och exteriörbedömer dem. Vi förmedlar bara friska djur från besättningar som är med i produktionskontrollen och Naseva.

Innan du bestämmer dig att köpa ska du bekanta dig med villkoren för djurförmedling samt ETTs anvisningar för handel med djur samt kräv att se hälsointyget över djuret och den besättning det kommer från! Det är också möjligt att försäkra de djur du köper via Nau­ta­Ne­tti.

Kontakta din egen avelsspecialist, om du vill sälja eller köpa djur tryggt och enkelt!

Nau­ta­Net­ti är en handelsplats för nötboskap på nätet, avsedd för besättningsägare, där det är lätt att sälja djur. Du behöver Min Gård-signum för att lägga djur till försäljning.

Aiheet

Toiminnot

Faba logo
Faba logo