Blogg

Med i förändringsprocessen – utgående från gårdarnas behov

I december fick jag en möjlighet att ta mig an ett stort förtroendeuppdrag, ordförandeskapet i Fabas styrelse. Eftersom jag använder Fabas tjänster i stor omfattning, är utbudet av tjänster bekant för mig som kund. Även inom administrationen har jag varit mer eller mindre med i sex år och under den tiden har jag hunnit bilda mig också en situationsbild av bakgrunden.

Faba är ett företag i mycket gott skick, som producerar tjänster för boskapsgårdar. I ett andelslag innebär detta att man erbjuder tjänster och produkter av hög kvalitet åt sina ägarkunder till ett fördelaktigt pris. Man producerar tjänsterna så effektivt som det är möjligt och de prissätts så att man får kostnaderna täckta. Kunderna är Fabas viktigaste kumpaner.

Takten på förändringarna inom lantbruket är hisnande. Även Faba måste hänga med i utvecklingen och gärna ett steg före. Boskapsägarnas behov och krav utvecklas hela tiden. Stora besättningar behöver annorlunda tjänster än små besättningar, och inte heller de små gårdarna fungerar längre på samma sätt som för tio, eller ens fem år sedan. Varje gård utvecklar sin verksamhet: den ena genom att utvidga, den andra genom att effektivera.

Att utveckla något nytt betyder inte att man förkastar allt det gamla. Man förbättrar och effektiverar en liten bit i taget. Ibland bygger man upp något helt nytt, ibland plats river man det gamla. Den största utvecklingen sker dock genom att man finjusterar det man redan har. Man gör dock inte förändringar bara för förändrandets skull, utan för att uppfylla de krav som världen omkring oss ställer.

Paavo Karhu
Fabas styrelseordförande, lantbruksföretagare