Blogg

Kompanjonskap är en grund för ett gott samarbete

För ett år sedan inledde vi i Faba ett omfattande projekt att utveckla försäljningen. Som målsättningar för projektet antecknade vi förbättrad kundtjänst, effektivare utbud av tjänster och förnödenheter samt ökat kundsamarbete. Under årets lopp har vi gjort vårt urval av tjänster så att det allt bättre motsvarar våra kunders behov. Alla gårdars behov och målsättningar är inte likadana och det är viktigt att alla finner en lämplig servicenivå bland våra tjänster. Tjänsterna som rör fortplantning och utveckling av djurmaterialet genomgick en omfattande förändring i form av de mångsidiga tjänstepaketen.

Förändringen utsträckte sig också till våra sakkännare och utökandet av deras kunnande. Under årets lopp satsade vi på att utveckla kundförståelsen och kommunikationen till kunderna. Förhoppningsvis syns detta också i vardagen, då ni möter våra specialister. Vår uppgift är att underlätta besättningsägarnas vardag och det gör vi med sakkunskap och omfattande urval av tjänster och förnödenheter.  Utvecklandet av tjänster märks också i de investeringar vi gjort i de digitala tjänsterna. Avsikten med dem är att göra styrandet av gården och uppföljningen av utvecklandet snabbare, lättare och mångsidigare. Bisnes+, FabaMAPPI och DigiHelmi är exempel på digitala tjänster, som verkligen effektiverar verksamheten och hjälper till att styra gården med uppdaterad information.

Tack för samarbetet detta år. Vi möts också nästa år, ansikte mot ansikte, på webbinarier, på tillställningar och via andra kanaler. Låt oss tillförlitligt gå mot ett nytt år tillsammans!

Tapani Puumala, försäljningschef, Faba anl.