Nyheter

Nötkreatursregistret förnyas – kom ihåg fullmakt

Livsmedelsverkets nya nötkreatursregister tas i användning i november i år. Om din besättning är med i produktionskontrollen, du använder Fabas seminologtjänst, dikotjänster eller du lagrar anmälningar om semineringar och kalvningar med programmet Min Gård, bör du ge Mtech Digital Solutions Oy fullmakt att anmäla och granska uppgifter om nötkreatur, så att du även i fortsättningen kan anmäla händelser till nötkreatursregistret via Min Gård och dataöverföringen från nötkreatursregistret till produktionskontrollen fortsätter på samma sätt som hittills.

Mtechs fullmakt täcker också ProAgrias och Fabas fullmakter. Om du hör till Naseva, kom ihåg att också ge dem fullmakt och om du använder slakteriernas program för att bjuda ut djur till försäljning, ge fullmakt också åt ditt slakteri.

Instruktioner för att ge fullmakt hittas på Livsmedelverkets sidor. Fullmakt ges på adressen www.suomi.fi/fullmakter. Vi rekommenderar, att man lägger gårdssignum med som specifikation i fullmakten.
Om man inte har bankkoder eller annan form av stark identifiering, bör man ge fullmakt med ansökan. Just nu beräknas behandlingen av ansökan ta två månader på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Instruktioner hur man ansöker om fullmakt på detta sätt hittas på suomi.fi -sidorna.
Allmän rådgivning om användningen av Suomi.fi -fullmakter fås av Medborgarrådgivningen: https://www.medborgarrådgivning.fi/sv-FI, servicenummer 0295 000.

Om du har frågor om Min Gård programmets Mtech-fullmakt eller behöver hjälp att göra upp fullmakten, kan du vara i kontakt med Min Gårds programvarustöd, tuki@mtech.fi eller 09 85 66 59 59 (kl. 8.15 – 16.00)