Nyheter

VikingRed på den gröna vägen.

VikingGenetics VikingRed Breeding Committee har godkänt en ny strategi för 2021-2024. Hållbarhet och effektivitet ligger i framkant av VikingReds strategi. Finska boskapsägares önskemål att förbättra mjölk mängden och exteriörfunktioner har också beaktats i utvecklingsarbetet för Ayrshire-rasen.

VikingRed-strategin har länge varit inriktad på effektiva genetiska framsteg och förbättrad ekonomi hos mjölkbönder. Alltmer hållbara och effektiva kor är kärnan i VikingReds strategi 2021 till 2024. Detta kommer att möta dagens utmaningar och krav.

”Vi har ett starkt fokus på djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och på att reducera klimatpåverkan i hela vår produktionsplan. VikingRed är en naturligt frisk ras med den högsta produktionen av mjölk och halter av alla röda raser i världen. Med den nya strategin vill vi adressera mer specifika mål för att utveckla de genetiska resurser som finns i varje ko,” säger Jakob Lykke Voergaard, avelschef för VikingRed.

Röd ko med grön profil

Hälso- och vitalitetsindex, som har en stark inverkan på djurens välbefinnande, är fortfarande viktiga inslag i strategin.

  • juver och klovhälsa och andra behandlingar
  • vitalitet hos kalvar, ungboskap och kor

Dessutom kommer välfärden att främjas genom att öka andelen hornlösa tjurar till 35% till 2024.

Kött på mjölkras

Betydelsen av korsning betonas i den nya strategin och har fått namnet Beef on Dairy. I Finland har mjölkköttprogrammet länge varit ett bekant koncept.

”Att kombinera mjölk och köttproduktion är en bra sak för klimatet. Tack vare det effektiva urvalet som produceras av köttrasrasning fortsätter den renrasiga VikingRed-konen att producera mjölk effektivt och samtidigt växer dess korsande kalv effektivt. Den växande andelen kors ökar slaktintäkterna. Samtidigt ökar den växande användningen av sorterat doser ärftliga framsteg och förbättrar lönsamheten för mjölkproduktion, säger Jakob Lykke Voergaard.

Målet är att öka andelen av köttrasinsemination till 33% över fyra år.

Hondjurar har stora betydelse

I avelprogrammet växer hondjurarnas betydelse ständigt. Målet 2024 är att genomtesta hälften av alla VikingRed-kalvar.

”Vi kan förbättra genetiska framsteg genom att hitta de bästa hondjurar och öka VikingReds referenspopulation. Genomtestning är också ett viktigt avelsverktyg på boskapsnivå för boskapsägare, fortsätter Jakob Lykke Voergaard.

Tjurar för mjölkraskorsning

VikingReds styrkor är idealiska för en mängd olika mjölkraskorsningar. Den nya strategin tar hänsyn till behoven hos olika korsningsprogram och marknader. ”Vi kommer att börja välja individer som är lämpliga för olika förhållanden, avelsprogram och marknader. VikingRed är det bästa valet för korsning på grund av sin naturliga hälsa, fertilitet och effektivitet, säger Jakob Lykke Voergaard.

VikingRed är en viktig del av två strukturerade och vetenskapligt prövade korsningar: ProCROSS (VikingHolstein x VikingRed x Montbeliarde) och VikingGoldenCross (VikingRed x VikingHolstein x VikingJersey).

VikingRed kommer också att stödja genomisk testning av korsningsdjur för att göra det möjligt för korsningsbesättningar att selektera de genetiskt bästa djuren för nästa generation.

En tydlig färdplan

VikingRed-kommittén, olika forskningsinstitut och VikingGenetics avelsexperter har gemensamt kommit överens om mål för att stärka VikingReds nya gröna profil.

”Vår fördel är att vi inte startar från noll, VikingRed har redan kommit en lång bit på vägen för egenskaper som hälsa, effektivitet och hållbarhet. Nu ska vi lyfta upp VikingRed till nästa nivå för att säkerställa en ökad lönsamhet för mjölkproducenterna”, säger Jakob Lykke Voergaard.

Antal mjölkdjur i Finland

I Finland har antalet mjölkkor minskat med cirka 13% under de senaste fem åren. Det totala antalet mjölkkor är cirka 255 000 djur.

Rasfördelningen i den finska mjölkbesättningen är ganska jämn för ayrshire- och holsteinraserna. Ayrshire-rasen var länge den viktigaste rasen av mjölkkor i Finland. År 2018 överträdde holstein ayrshire-antalet mjölkkor med några tusen och omvandlingen till har fortsatt varje år. Styrkan i ayrshire-rasen är bra mjölkavkastning, höga koncentrationer, god mjölkning och hälsa och uthållighet. Enligt VikingRed-strategin kommer de goda funktionerna i ayrshire för hållbarhet och effektivitet att främjas för att bli alltmer konkurrenskraftiga.

För mer information vänligen kontakta:

Janne Pietikäinen, vice ordförande för VikingRed Breed Committee, ordförande för Fabas Avelsråd för mjölkraser, 040 5671131.

Jakob Lykke Voergaard, Product Manager VikingRed T: +45 8795 9400| Email: JAVOE@vikinggenetics.com
Verónica Löfgren, Content and PR Telephone: +46 511 267 00 Email: VELOFf@vikinggenetics.com

Facebook: VikingGenetics  Twitter: @VikingGenetics.com  Website: www.vikinggenetics.co.uk