Nyheter

Kajorna fördrivs från gården Kantoniemi

På gården Kantoniemi i Etseri prövade man sommaren 2020 på anordningen BirdAlert, som är gjord för att skrämma bort fåglar. Erfarenheterna var så positiva, att man redan skaffat sig en apparat till.

– Kajorna har redan i flera års tid varit ett problem kring gårdscentrum. De kommer hit på våren, flyger sedan för att häcka och återkommer senare på sommaren, berättar Juha Kantoniemi. Han har varit orolig för risken för smittor som fåglarna orsakar på en boskapsgård. Det finns öppna silor för krossad spannmål och foder på gården, och det är svårt att hålla fåglarna borta från dem.

På gården har man prövat på gaskanoner och allt möjligt annat för att fördriva fåglarna. Juha Kantoniemi såg BirdAlert första gången på ett gårdsbesök i Danmark i samband med en EDF-kongress. – Jag såg BirdAlert för första gången och hörde också odlarens erfarenheter av den. Han berömde att det var ett fungerande system, minns Juha Kantoniemi om sin första kontakt med BirdAlert.

Den danska odlaren berättade för Kantoniemi, att då han för första gången hämtat apparaten till fodersilon, flög kajorna till en närliggande ärtåker. När han sedan flyttade BirdAlert-apparaten till ärtåkern där fåglarna höll till, flyttade kajorna sig ännu längre bort. Kantoniemi inspirerades av sin danska kollegas erfarenheter och började noggrannare utreda anordningens egenskaper och hur han kunde få tag i en egen. Testapparaten införskaffades sedan via Faba.

På basen av den danska odlarens erfarenheter hade man höga förväntningar på BirdAlert.  – Naturligtvis förhåller man sig litet tvivlande till märkliga nyheter och digitala lösningar. Hos oss stod BirdAlert en tid i förrådet medan kajorna häckade, och den togs i bruk först när den behövdes, berättar Kantoniemi.

Efter litet fundering fick man apparaten i användning, trots att det vid tidpunkten då man testade apparaten ännu inte fanns finskspråkig bruksanvisning. Man hittade inte tydliga instruktioner hur man tog den i användning på BirdAlerts hemsidor heller. Nu är situationen en annan och det kommer tydliga finskspråkiga bruksanvisningar med maskinen.

På gården Kantoniemi är silorna med krossad spannmål den viktigaste platsen som man skrämmer bort fåglarna från. Då och då byter man plats för apparaten, såsom det rekommenderas i instruktionerna, så att den inte är på precis samma ställe hela tiden. Ensilagesilorna är en annan plats där man använder apparaten. Dessa öppna fodersilor är de mest kritiska platserna som man måste skydda från fåglar och andra smittospridare.

BirdAlert klar för användning. Den här apparaten är försedd med solpanel, som är en tilläggsutrustning.

Erfarenheter efter den första sommaren

Juha Kantoniemi är nöjd med de erfarenheter han fått av BirdAlert. – Det är nog en bra apparat. Kajorna flyger iväg direkt som de anländer till platsen. Apparaten lyssnar och upptäcker att det finns fåglar i närheten och börjar spela upp deras nödrop. Fåglarna flyger verkligen iväg genast. Apparaten har fungerat bra på vår gård, konstaterar han. Om det finns flera olika byggnader som hindrar ljudet på det område man vill bekämpa fåglar, behöver man sannolikt flera apparater, rekommenderar han.

Man har inte haft några speciella problem med att använda anordningen. Kantoniemi säger dock att man bör minnas, att det är en känslig apparat som det lönar sig att placera så den är skyddad från stötar och andra yttre skador.

Man kan koppla en solpanel till apparaten och man kan också ha den att styra en elektrisk gaskanon eller uppblåsbar fågelskrämma. På gården Kantoniemi har man inte haft några tilläggsutrustningar i användning. Man har heller inte märkt att fåglarna skulle ha vant sig vid apparaten, trots att den första användningsperioden blev litet på hälft, då ledningen till apparaten brast av en helt utomstående orsak.

– BirdAlert lämpar sig bra för användning på gårdar, som vill minska riskerna för smittor och andra problem som orsakas av fåglar, rekommenderar Juha Kantoniemi. Till gården Kantoniemi har man redan skaffat en BirdAlert till, så att man skall kunna skydda alla objekt på gården från fåglar.

BirdAlert fördriver naturligt

BirdAlert är en avancerad fågelskrämma, vars funktion baserar sig på apparatens förmåga att identifiera vilka fåglar det finns i närheten och sedan skrämma iväg dem med nödrop som är specifika för just de fågelarterna. Apparaten fungerar så, att den först lyssnar på ljudet av de fåglar som närmar sig och då fåglarna kommit tillräckligt nära, spelar den upp nödropen. Apparatens räckvid är upp till 250 m.

Till basprodukten av BirdAlert hör centralenhet, mikrofon, högtalare och inomhustransformator. Dessutom är det möjligt att skaffa sig tilläggsutrustning till anordningen för att effektivera skrämseleffekten. Det är fråga om uppblåsbar fågelskrämma och gaskanon. Tilläggsutrustningen kopplas samman med centralenheten och kan antingen användas samtidigt med basprodukten eller med regelbundna intervall, såsom exempelvis med 30 minuters mellanrum. Solpanel är också en tilläggsutrustning, med vilken man kan förlänga användningstiden per laddning.

Basprodukten inkluderar dessutom ett års garanti samt bruksavgift. Efter det första året är bruksavgiften 80 €/år.

Mera information om BirdAlert får du på vår hemsida på adressen: https://faba.fi/birdalert/

Du kan beställa din egen direkt från vår webbshop: https://webshop.faba.fi/tarvikkeet/hygieniatuotteet/lintujen-ja-pienelainten-torjunta

Fråga mera av den tekniska försäljaren på ditt område: https://faba.fi/yhteystiedot/#tekninen-myyja