Nyheter

Uppmärksamhet på mjölkkoncentrationer

Höga mjölkfastämnen är ett livskraftigt val. Det är mer ekonomiskt att producera mjölk med hög torrhalt än att återvinna vätska. I Fabas tjurval hittar du det bästa när det gäller koncentrationer och avkastning.

Mejeriindustrin värderar torrsubstansen av mjölk. Transporten av vatten från gårdar till bearbetningsanläggningar och separering av vatten där sätter också en belastning på bearbetningsindustrin. Att producera torrsubstans är också ett etiskt och ekologiskt bra alternativ. Syftet med en ko är inte att producera ”vatten” utan näringsmässigt viktiga proteiner och fetter. Det är också bättre för djurhälsa och välfärd att producera färre liter i högre koncentrationer än tvärtom. Utfodring kan påverka mjölkens fett- och proteininnehåll mycket snabbt. Men vid ensilageintensiv utfodring är koncentrationsförändringarna ganska små och kvarstår några tiondelar av procenten eller en hundradel. Däremot kan ärftliga skillnader mellan djur vara stora, en procentenhet i proteininnehåll och så mycket som två procentenheter i fettinnehåll. Genom att bearbeta boskap med avkastningsindex förbättras mjölkkoncentrationerna permanent.

Av tjurarna i användarlistan 4/2020 representeras toppavkastningen för deras ras (genomgenomgång januari 2021) av:
VH Nader (Norland x VH Ramis x Fageno) Output 131 poäng och fettpund 128 poäng. Döttrarna blir stora, friska och bördiga. Inte konstigt att det är känt att ha en hållbarhet på 149 produktionsdagar mer än genomsnittet. Förutom VH Nader har dammen VG-87 sönerna VH Get Red, VH Mac Red, VH Laurids och VH Bambari. gNTM +41 BB A2A2. VH Nader i webbutiken.
VH Baboon (Benz x Barcley x Commander) Produktionsindex stiger till 133 poäng och mjölkindex till 128 poäng. De medelstora döttrarna som passar roboten är mycket mjölkande och har underbara ben. Yverns klimax är ett riktigt starkt centralt band. Betyg för moderlinjen är tuffa: VG-86, VG-88 och EX-91. gNTM +33 BB A2A2. VH Baboon i webbutiken.
VR Facit P (VR Fanof P x VR Lazer x R Harvard) Med denna tjur får du döttrar som kombinerar hård produktion och fantastisk struktur. Utgångsindexet är 121. Storleken på döttrarna blir precis rätt storlek, benen är övre och juverna är lämpliga för en robot. Dessutom har hälften av avkommorna knoppar. gNTM +33 BB A2A2. VR Facit Pi webbutiken.
VR Hosea (VR Hjuve x VR Tokyo x Nora Prästgård) En stilig ram och en tjur med stor effekt (121), som också har god hälsa och användbarhet. Juvet är lämpligt för en robot. Långa drag och ett starkt centerbandage är värt att överväga. Modern, VG-85, var den första som mjölkade 11.136 pund mjölk och 900 pund torrsubstans. gNTM +24 AA A2A2. VR Hosea i webbutiken.
Du hittar hela det breda urvalet av tjurar i Fabas webbutiken.