Blogg

Rekordantal EKM 12000 resultat!

Under de senaste tre åren har boskapsuppfödningen kunnat njuta av ett rekordantal på EKM 12 000 resultat. Till exempel besökte vi förra året nästan 90 gårdar baserat på resultaten från 2019 för att tillsammans fira gårdens stora prestation. På några år har nästan 300 av dessa evenemang hållits. Det har varit fantastiskt att vara med i denna utveckling. På dessa gårdar har djurhållningsförhållandena utvecklats med stormsteg med utvecklingen av amning i avel. Vi är alla mer skickliga.

Den nordiska administrationen av Faban och VikingGenetics var djärva pionjärer för mer än ett decennium sedan att investera mer än 14 miljoner euro i utvecklingen av genomiskt urval. Nu kan vi njuta av denna betydande nordiska investering. Ägarna till gårdarna såg behoven och utvecklingen korrekt. Fabas mål är att skapa mervärde för sina ägare boskapsbruk. Detta var också en ledstjärna i tidens djärva beslut. Starka framsteg har gjorts på alla områden. För tio år sedan diskuterades det allmänt om en ko tål ett genomsnittligt avkastning på 10 000 pund. Nu, med alla egenskaper som är mycket avancerade, är det känt att kon lätt tål en genomsnittlig avkastning på 12 000 och snabbt mer. Samtidigt har det varit möjligt att tillgodose mejeriindustrins behov av att betona protein- och fettproduktion eftersom efterfrågan på konsumtionsmjölk krymper med 4-5% per år. Korens motståndskraft har också ökat år för år. En traditionell mätare närmar sig redan 600 djur per år, eller 100 ton.

Alla fördelarna med genomiskt urval har ännu inte uppnåtts. Kvinnligt genomtestning har ökat, men har ännu inte nått den juridiska punkten, vilket innebär att jordbruksspecifika fördelar fortfarande kan uppnås. När kvinnor har en klass av tjurar kan genomtestning ge kvinnor en hög nivå av totalt förtroende. Samtidigt förbättras cirkulationen av tjurkedjan ytterligare genom överföring av färska embryon. Användningen av könssorterat utsäde kan säkerställa leveransen av bra honor från de bästa kvigorna. Användningen av köttkorsning har minskat de svagaste kor och kvigor från att fortsätta familjen. I allt ovanstående finns det fortfarande utrymme för förbättrad avkastning.
Under det nya decenniet kommer vi också att kunna dra full nytta av fördelarna med foderbesparande bearbetning. Sedan genomuppfödning har investeringar i foderbevarande varit ett djärvt nytt banbrytande beslut från boskapsuppfödning. På grund av detta kommer vi att se ett bra decennium när det gäller avelseffektivitet. Och vi firar alltmer EKM: s 12 000 och 13 000 resultat, som har producerats till en ännu lägre kostnad samtidigt som de förbättrar ekonomin.
Författare: VD Antti Latva-Rasku, Faba anl.