Nyheter

Europas ledande avelsföretag går samman i Arcowin

1 december 2020, etablerar Evolution, Masterrind och VikingGenetics ett kooperativt företag för genetik inom mjölk- och köttproduktion, Arcowin, som representerar 53000 medlemmar i Europa. Det nya företaget ska arbeta med att försäkra sig om högsta möjliga avelsframsteg till nytta för medlemmarna och kunder över hela världen.

Evolution, Masterrind och VikingGenetics är de ledande avelsföretagen i Frankrike, Tyskland, Danmark respektive Sverige och Finland. Alla tre kooperativen har varit pionjärer i att driva utveckling och lönsamhet inom mjölk- och köttproduktionen, inte enbart på sina hemmarknader utan även över hela världen.

Från den 1 januari kommer Arcowin att understödja avelsprogrammen inom mjölk- och köttproduktion från EvolutionMasterrind och VikingGenetics,med syfte att säkra högsta möjliga avelsframsteg.

”Genom att kombinera vår ambition, vårt kunnande och vårt åtagande, att stötta mjölk- och köttproduktionen, kommer Arcowin att spela en nyckelroll för att utveckla branschen, vilket även kan inkludera ytterligare partners. Genom samarbetet i Arcowin kan vi maximera utväxlingen av våra avelsprogram och investeringar i forskning och utveckling” säger Vincent Retif, styrelsens ordförande.

Arcowin kommer att innebära ett fullständigt utbyte av genetisk information mellan organstationernas avelsprogram. Därmed identifiera de bästa djuren för att maximera avelsframsteg i samtliga avelsprogram som organiseras av Arcowins ägarorganisationer.

Avelsvärderingen fortsätter som tidigare, organisationerna fortsätter att marknadsföra sig som tidigare.

Arcowins tre grundande parter har en lång historia av att investera betydande resurser i forskning och utveckling för att garantera en fortsatt stark utveckling inom sina avelsprogram, sin produktion och sina tjänster. Arcowin kommer att samordna sina forsknings och utvecklingsmedel för att undvika parallellarbete, vilket kommer ge synergieffekter för medlemmar och kunder.” säger dr Josef Pott, VD för Arcowin.

Eftersom Arcowin är ett avelssamarbete kommer medlemmarna i Sverige inte att märka någon skillnad i det dagliga arbetet och Växa kommer fortsättningsvis stötta medlemmarna med tjänster inom inseminering, avelsrådgivning etc. De tre grundande parterna kommer att fortsätta att driva sin separata verksamhet vad gäller administration, produktion, marknadsföring och försäljning men är överens om att undersöka vidare samarbetssynergier.

Lars-Inge Gunnarsson, ordförande VikingGeneticsJörg Stubbemann ordförande MasterrindVincent Retif ordförande Evolution

För mer information, vänligen kontakta VikingGenetics VD

Henrik Billman på telefon +45 8795 9400 och e-post hebii@vikinggenetics.com

Om de tre grundande parterna

EVOLUTION

En ledande aktör inom fransk och europeisk nötkreatursavel.

Evolution är ett av världens största tjänsteföretag inom mjölkbranschen med mer än 12 000 insemineringar per dag och har kontakt med 28 000 franska lantbrukare dagligen. Förutom mjölkavelsprogram är Evolution starka på köttrasavel. Verksamheten omfattar även andra djurslag såsom get och häst och är internationellt etablerade sedan många år. Bolaget är marknadsledande i Frankrike

Läs mer: www.evolution-xy.fr/

MASTERRIND

Masterrind är en av de ledande avelsorganisationerna inom nötkreatursavel i Europa.

Med mer än 8500 medlemmar i flera olika tyska regioner omfattande ungefär 600 000 registrerade mjölkkor och 12 000 köttdjur. Det gör att Masterrind har den största populationen av Holsteinkor i Tyskland. Med mer än 600 anställda servar de kunder i Tyskland och internationellt. Masterrind är marknadsledande i Tyskland

Läs mer: www.masterrind.com/en

VikingGenetics

VikingGenetics ägs av 19 000 mjölk- och köttbönder i Danmark, Sverige och Finland. Den unika kombinationen av avel för hälsoegenskaper såväl som produktion har säkrat en marknadsledande roll i Norden och en stark global position.

Läs mer:www.vikinggenetics.com