SorkkaPlus

SorkkaPlus minimoi ontumisen tulonmenetykset

Edelläkävijä, lähde nyt mukaan SorkkaPlus-pilottiin.

Nyt nostetaan sorkat pöydälle ja paneudutaan syvällisesti jalkasairauksiin sekä niiden aiheuttamiin tulonmenetyksiin yhdessä Faban hedelmällisyysasiantuntijoiden ja Emovetin eläinlääkäreiden kanssa!

Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän. Sitä kautta kuntoluokka laskee ja hedelmällisyys huononee sekä maitotuotos laskee 5 – 35 % per päivä ontumisen vakavuudesta riippuen.

Nykyään karjanpidossa on tärkeää minimoida kaikki turhat tulonmenetykset, jotta kannattavuus säilyy. Ylimääräisistä tulonmenetyksistä yhden aiheuttavat sorkkaterveysongemat.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 • Pihattokarjoille
 • Karjoille,
  • jotka haluavat sijoittua sorkkaterveydessä parhaaseen 20%:iin Suomen karjojen joukossa
  • joissa lehmien ontumisongelma on noussut esiin
  • jotka haluavat panostaa lehmien hyvinvointiin
  • jotka haluavat poistaa sorkkaterveyden rahasyöpöt ja parantaa katettaan

SorkkaPlus hyödyt

 • Vähentää ja ennaltaehkäisee sorkkasairauksia
 • Vähentää sorkkasairauksista aiheutuvia tulonmenetyksiä
 • Selkeät toimenpide-ehdotukset navetan olosuhteiden ja siten sorkkaterveyden parantamiseksi
 • Asiantuntijat avuksi havainnoimaan sorkkaterveyttä
 • Parantaa eläinten hyvinvointia

SorkkaPlus -palvelun sisältö

 • Sorkkaterveyteen erikoistuneen hedelmällisyysasiantuntijan tilakäynti:
  • Sorkkaterveyteen vaikuttavien tekijöiden kartoitus
  • noin 30 lehmän ontumaluokitus
  • Käynnin lopuksi kerrataan käynnin aikana tehdyt havainnot
 • Eläinlääkärin laatima raportti karjan sorkkaterveyden nykytilasta ja toimenpide-ehdotukset
  • eläinlääkärin kommentit käynnin havainnoista
  • laskelma sorkkasairauksien aiheuttamista tulonmenetyksistä
  • selkeä lista toimenpide-ehdotuksista

Raportti käydään läpi video- tai puhelinneuvotteluna, jossa ovat mukana karjanomistaja, hedelmällisyysasiantuntija ja eläinlääkäri.

Palvelun hinta

SorkkaPlussan hinta löytyy Faban hinnastosta, johon pääsee tämän sivun oikeassa reunassa olevan painikkeen kautta. Hinnastossa olevalla lisäosastolla tarkoitetaan lehmien osastojen olosuhteista poikkeavia eläintiloja, kuten esim. erillistä hiehonavettaa.

Kun tila sitoutuu toimenpide-ehdotuksiin, lupaamme estää 1 vakavan ontumisen ja 3 lievää ontumista seuraavan vuoden aikana. Tämä tarkoittaa noin 3285 kg/vuosi maitomäärän menetyksen säästöä eli noin 1150€ säästöä per vuosi.

Miten palvelun voi tilata?

Ottamalla yhteyttä omaan asiakasvastaavaasi, laittamalla sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@faba.fi tai rimpauttamalla lähimmälle alta löytyvistä SorkkaPlus-asiantuntijoistamme.

Asiantuntijat yhteydenottoja varten

Sivun oikeassa ylälaidassa olevan yhteystiedot -painikkeen kautta löydät SorkkaPlus-asiantuntijat.