Sähköinen siemennyskansio

FabaMAPPI on maksuton sähköinen siemennys-, ja terveyskansio, joka korvaa paperiset siemennyskortit. Sähköisestä kortista saat selkeät eläinkohtaiset siemennys- ja poikimatiedot, hoidot ja lääkitykset ja myös sorkkahoitotiedot.

Koko eläimen hoito- ja siemennyshistoria kätevästi käytettävissä

Siemennys ja terveystiedot seuraavat eläintä sähköisesti.

 • Heti kun vasikka on rekisteröity karjaan sen tiedot näkyvät FabaMAPISSA. Erillistä Nuorkarjan hoitokorttia ei enää tarvita.
 • Tiedot siemennyksistä siirtyvät FabaMAPPIIN yön yli ja ovat näkyvissä seuraavana päivänä.
 • Eläimen siirtyessa toiseen karjaan, eläimen siemennys-, poikima- ja hoitotiedot siirtyvät uuden omistajan käyttöön FabaMAPISSA. Enää ei tarvitse erikseen toimittaa paperisia tulosteita myytävän eläimen mukana. Ostoeläimistä on näin kaikki eläimen aiemmat hoito- ja siemennystiedot käytettävissä.
 • Sähköisestä siemennys- ja terveyskansiosta löytyvät myös tiedot menneistä ja tulevista poikimisista. Listauksessa on selkeä merkintä, jos poikimisessa on mahdollisia riskejä. Merkintä perustuu eläimen aiempien poikimisten yhteydessä tehtyihin hoito- ja poikimavaikeustietoihin.
 • Eläimen hoitohistoria on nähtävissä syntymästä poistoon saakka.
 • Jos karjan lääkitystiedot löytyvät Nasevasta ei tarvita erillistä lääkekirjanpitoa. FabaMAPISTA saa listattua kaikki karjasta viiden viimeisen vuoden aikana poistetut eläimet tarvittaessa.
 • Seminologin kirjaamat kommentit siemennyksestä, tiineys- ja lepokausitarkastuksista näkyvät vain FabaMAPISSA – muistilappuja ei tarvita viestien välittämiseen

Sähköinen siemennyskansio on turvallinen ja aina mukana

 • Mobiiliversio on käytettävissä missä tahansa. Eläimen tapahtumat on helppo tarkistaa heti navetassa.
 • Siemennys- ja terveyskansio on aina tallessa turvallisesti.
 • Heti kun vasikka on rekisteröity karjaan, sen tiedot näkyvät Mapissa.
 • Siemennystiedot siirtyvät yön yli .
 • Kaikki karjasta viiden vuoden sisällä poistetut eläimet listattavissa lääkekirjanpitoa varten.

FabaMAPPI käyttöön helposti

FabaMAPIN saa käyttöön tämän sivun oikeassa palstassa ylhäällä olevan linkin kautta tai menemällä osoitteeseen https://fabaweb.mloy.fi/fabaapp/# Kirjautuminen tapahtuu viljelijän a- tai v-alkuisella tunnuksella ja siihen liittyvällä salasanalla.

Jos käyttäjällä on NASEVA-tunnukset, kannattaa ne lisätä, jolloin myös kaikki lääkitystiedot näkyvät. Palvelun voi ottaa käyttöön myös ilman NASEVA-tunnuksia.

FabaMAPPI on maksuton palvelu ja voit ottaa sen käyttöön heti.
Painetut siemennyskorttitulosteet tulevat maksullisiksi vuoden 2020 aikana.

Siemennys- ja terveyskorttien postitus kaksi kertaa vuodessa

Siemennys- ja terveyskortit sisältyvät Faban siemennyspalveluun. Kortit postitetaan tiloille kahdesti vuodessa huhtikuun ja lokakuun lopulla. Kortit tulostetaan lehmävasikoille, joiden käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu maidontuotanto, emolehmä tai jalostus ja emän aloitussiemennys on Faban seminologin tekemä. Mikäli myytte eläimen, siemennys- ja terveyskortti on hyvä antaa eläimen ostajalle.

Astutukset ja muiden kuin Faban seminologin tekemät siemennykset voi tallentaa tietokantaan valitsemalla yhden neljästä taltiointivaihtoehdosta: laaja-, perus-, mini- tai mikropaketti. Taltiointivaihtoehdoista vain laaja ja peruspaketti sisältävät siemennys- ja terveyskorttien postituksen maidontuotanto, emolehmä tai jalostustarkoitukseen rekisteröidyille lehmävasikoille.

Kysyttävää siemennys- ja terveyskorteista

Siemennys- ja terveyskortteihin liittyvät kysymykset ja puuttuvien korttien tilaukset voitte lähettää osoitteella siemennyskorttitilaukset@faba.fi tai soittaa asiakaspalveluumme puh 020 747 2020.

Siemennyskortit voi tulostaa itse

Siemennyskorttit voi halutessaan tulostaa itse Faban verkkopalvelussa.