Pikatestit

Ketoositestit

Mikä ketoosi on

Ketoosi onyleisempi ongelma lypsykarjatiloilla kuin on luultu. Etenkin piilevä ketoosi jää helposti huomaamatta ja hoitamatta, sillä se ei aiheuta lehmälle näkyviä oireita.

Ketoosi alentaa lehmän maitotuotosta ja hedelmällisyyttä, ja voi pilata koko lypsykauden. Etelä-Pohjanmaalla Maidosta Maitoon hankkeessa piilevää ketoosia esiintyi 43 prosentilla kaikista tutkimukseen osallistuneista eläimistä. Piilevän ketoosin esiintyvyyttä lisää pitkä umpikausi ja poikimaväli.

Ketoosi on aineenvaihduntasairaus, joka on seurausta energiansaannin vajauksesta. Lypsylehmillä sitä esiintyy yleisimmin poikimisen jälkeisinä viikkoina, jolloin lehmän maidontuotanto nousee nopeasti ja energian saanti ei vastaa maitotuotosta.

Milloin kannattaa testata?

Ketoositesti suositellaan tehtäväksi poikimista seuraavien 1-7viikon kuluessa. Veritesti näyttää ketoaineet jo heti poikimisen jälkeen, Maitotesti 2-5 viikkoa poikimisesta.

Ketoainepitoisuuksia kannattaa mitata, jos tuotos tai sairastavuus ei karjassa ole tavoitetasolla sekä suurimpien ruokinnanmuutosten yhteydessä.

Maidosta tehtävällä testillä saat selville karjan ketoainetilanteen kohtuudella ja veritestillä hyvinkin tarkasti.

Progesteronitesti

P4 kertoo monipuolisesti kiimasta

Osalla lehmistä kiimat ovat selvästi havaittavissa ja kiimankierto toimii kuten pitääkin. Niiden kiimankierto käynnistyy poikimisen jälkeen normaalisti ja muutenkin kiimankierto toimii ”normien” mukaisesti.

Lähes jokaisessa karjassa on myös lehmiä, joihin normit eivät päde ja oikeaa siemennysajankohtaa on vaikea valita. Tällaisissa tapauksissa P4-testi voi olla avuksi.

P4-testiä voi käyttää myös lehmän normaalin kiimakierron selvittämiseen, siemennyksen jälkeen varmistamaan siemennyksen onnistuminen sekä epäselvien kiimojen varmistamiseen.

P4 Rapid varmistaa siemennysajankohdan

P4 Rapid –testiä käytetään varmistamaan oikea siemennysajankohta. P4 Rapid -pikatesti mittaa maidosta viidessä minuutissa progesteroni-hormonin pitoisuuden ja kertoo havainnollisesti, onko lehmä kiimassa. Oikean siemennysajankohdan mahdollisimman tarkalla määrittämisellä on vaikutuksensa tilan taloudelliseen tulokseen.