Kysy edustajistoehdokkailta!

Osallistu edustajistovaalin keskusteluun ehdottamalla kysymyksiä ja väittämiä Faban vaalikoneeseen. Mihin asiaan haluat ehdokkaiden ottavan kantaa? Mitkä asiat vaikuttavat, kun valitset omaa ehdokastasi?

Ehdotettuja kysymyksiä voi kannattaa ’peukuttamalla’.
Faban vaalikone avautuu lokakuussa.
Kaikkien kysymyksiä ehdottaneiden kesken arvotaan Faban tuotepalkinto.
Faba osk. pidättää oikeuden valita julkaistavat kysymykset sekä muokata niiden kieliasua.

Jätä oma kysymyksesi
Faban toiminta ja kehitys

Tiedolla johtaminen on tätä päivää. Faban tulee painottaa kehitystyössään nimenomaan tiedon tarjoamista selkeässä ja informatiivisessa muodossa karjanomistajien käyttöön.

Kati, Ylöjärvi
Faban hallinto ja talous

Osuuskuntaa tulisi kehittää ensisijaisesti liiketoiminnallisin perustein, keskittyen vain kannattaviin toimintoihin.

Anna-Mari, Oulu
Kotieläintuotannon toimintaympäristö ja tulevaisuus

Miten Faba aikoo kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa?

Jouko, Ylä-Savo

Jätä oma kysymyksesi

Faban toiminta ja kehitys

Faban toimintaa ja kilpailukykyä kehitetään palveluja uudistamalla ja verkostoitumalla tiiviimmin sekä kotimaassa että pohjoismaisten kumppanien kanssa. Miten kehityksen tulisi jatkua? Mihin Faban tulisi panostaa?

Faban hallinto ja talous

Faban hallinnon perusta on jäsenten valitsema edustajisto. Mitä odotat uudelta edustajistolta? Miten sen toimintaa pitäisi kehittää? Miten haluaisit osuuskunnan ja sen hallinnon pitävän yhteyttä jäseniin?

Kotieläintuotannon toimintaympäristö ja tulevaisuus

Kotieläintuotannossa on meneillään voimakas rakennemuutos. Elintarvikeketju on laajasti keskustelussa mm. kotimaisen ruuan arvostuksen, ilmastomuutoksen ja elintarviketurvallisuuden näkökulmista. Miten Faban tulisi vaikuttaa tulevaisuuden kotieläintuotantoon? Mitkä ovat suurimmat mahdollisuudet ja haasteet?

Muut Fabaan liittyvät asiat

Tässä osiossa voit esittää vapaasti näkemyksiäsi muista Fabaan ja sen toimintaan liittyvistä aiheista, joihin haluaisit edustajistoehdokkaiden ottavan vaalikoneessa kantaa.