VikingGeneticsin jalostusohjelma

VikingGenetics vastaa Suomen, Ruotsin ja Tanskan lypsykarjanjalostuksesta. Jalostusohjelmia on kolme: VikingHolstein, VikingRed ja VikingJersey. VikingRed pitää sisällään ayrshiren ja ruotsin sekä tanskan punaiset rodut.

Jalostusohjelmat perustuvat NTM (Nordic Total Merit) -kokonaisjalostusarvoon. NTM korostaa tuotosta, tautien vastustuskykyä, hedelmällisyyttä ja toimivaa rakennetta. Näin ohjelmat tuottavat yhä kestävämpiä eläimiä. Jalostusarvojen laskennasta vastaa pohjoismainen jalostusarvostelujärjestö NAV (Nordisk Avlsværdi Vurdering).

VikingHolstein

VikingHolstein-jalostusohjelma pohjautuu 580 000 pohjoismaiseen tuotosseurantalehmään ja kansainväliseen yhteistyöhön. Vuosittain genomitestataan 3 000 sonnivasikkaa, joista keinosiemennyskäyttöön valitaan 90 sonnia.

Sonnien tuottamiseksi VikingGeneticsin hyödyntää tehokasta alkiotuotantoa omilla asemillaan ja tiloilla tehtävillä sopimushuuhteluilla. VikingEmbryo-ohjelma tuottaa huippualkioita populaation parhaista hiehoista ja uusimmista sonneista. Hiehoja valitaan huuhteluohjelmaan vuosittain 40. Alkioita tuotetaan perinteisillä huuhteluilla ja yhä enemmän OPU (Ovum Pick Up) -menetelmällä.

VikingRed

VikingRed-jalostusohjelma on ylivoimaisesti maailman suurin punaisten rotujen jalostusohjelma. Se pohjautuu 218 000 tuotosseurantalehmään.

Vuosittain genomitestataan 2 800 vasikkaa ja näistä 85 päätyy siemennyskäyttöön. VikingEmbryo-ohjelmaan valitaan vuosittain 90 hiehoa.

VikingJersey

VikingJersey-ohjelma on maailman johtava jersey-rodun jalostusohjelma. Mukana on 70 000 tuotosseurantalehmää ja lisäksi hyödynnetään kansainvälistä yhteistyötä.

Sonnivasikoita genomitestataan vuosittain 425 ja näistä käyttöön valitaan 35. Jersey-hiehoja hankitaan VikingEmbryo-ohjelmaan vuosittain 35.