Sonnihaut

Sonnihaut lypsyroduille

Lypsyrotuisten sonnien arvosteluja voit katsoa joko NAV Sonnihaulla tai WwwSonnilla.

NAV sonnihaku

NAVin sonnihaku sisältää kaikkien pohjoismaissa käytettävien holstein-, ayrshire- (pohjoismaiset punaiset) ja jersey-keinosiemennyssonnien jalostusarvot. Hakuehtoja ja lisähakuehtoja on useita. Lisäksi indeksipalkeissa on näkyvillä rakenneominaisuuksien optimit. NAV Sonnihausta pääsee myös suoraan Interbull-arvosteluihin.

NAV Sonnihaku

wwwSonni

WwwSonni-hausta löydät NAV Sonnihaun tavoin keinosiemennyssonnien NAV- ja Interbull-indeksit. Täältä näet myös suomenkarjan ja liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit. Näytöllä kerrotaan lisäksi sonnien rotukoostumukset. Ne perustuvat NAVin pohjoismaiseen sukutiedostoon, joka koostuu lähes 40 miljoonan eläimen tiedoista

wwwSonni

Parhaat sonnit

Parhaat sonnit -haku sisältää ayrshire- ja holstein-sonnit, joiden gNTM tai NTM on vähintään +10, sekä suomenkarjasonnit, joiden NTM on vähintään 0.

Parhaat sonnit

Suomenkarjan keinosiemennyssonnit

Ks-käyttöön päässeet sonnit on suomenkarjan hakupalvelu.

Suomenkarjan sonnit

Sonnihaut liharoduille

Liharotuisten eläinten hakupalveluja on kolme. Näistä  KS-sonnihaku, NAV Pihvihaku ja Parhaat liharotueläimet ovat vapaassa käytössä. Sonni- ja lehmähakupalvelu on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille ja vaatii kirjautumisen. 

KS-sonnihaku ja NAV Pihvihaku

KS-sonnihausta löydät liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit. Nav Pihvihausta löydät sonnien NAV-arvostelut.

KS-sonnihaku NAV Pihvihaku

Parhaat liharotueläimet

Parhaat liharotueläimet näyttää parhaiden sonnien ja lehmien indeksit.

Parhaiden indeksit

Sonni- ja lehmähaku

Sonni- ja lehmähausta löydät parhaat kantakirjatut liharotusonnit sekä -lehmät. Sivuilla näkyvät  eläimet, joiden omistaja on antanut luvan tiedon näyttämiseen. Sonni- ja lehmähaku-palvelu on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille ja vaatii kirjautumisen.

Sonni- ja lehmähaku