Sonnien ominaisuusryhmät

Faban sonniryhmät ovat tulleet kaikille tutuiksi. Ne ovat helpottaneet sonnivalintoja jo lähes kolmen vuoden aikana. Nyt myös VikingGenetics on ottanut käyttöönsä vastaavat kansainväliset ryhmät, joiden käyttöön myös Faba siirtyy. Ryhmien nimet muuttuvat, mutta valintaperusteet säilyvät entisellään. Niihin valitaan edelleen parhaista sonneista kunkin ryhmän vaatimukset parhaiten täyttävät yksilöt.

VikingTop™ -sonneilla on kokonaisuus hallussaan. Nämä NTM-kokonaisjalostusarvoltaan (Nordic Total Merit) parhaat sonnit tuottavat pohjoismaiden olosuhteissa parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen. Ryhmä korvaa FabaHuippu-ryhmän.

VikingProduction™ -ryhmästä löytyvät tuotokseltaan parhaat sonnit. Ne periyttävät maitokilojen lisäksi korkeaa rasva- ja valkuaistuotosta. Aiemmin nämä sonnit kuuluivat FabaTuotos-ryhmään.

VikingRobot™ -sonnit täyttävät robottilypsyn vaatimukset. Niiltä edellytetään riittävää takavetimien etäisyyttä ja sopivan kokoisia vetimiä. Lypsettävyyden pitää olla vähintään normaali.  Myös utaremuoto, utareen tasapaino, takakorkeus ja jalkarakenne vaikuttavat valintaan. Tuttuja sonneja jo FabaRobotti-ryhmästä.

VikingType™ -sonneiksi valikoituvat utare- ja jalkarakenteeltaan parhaat. Ne ovat myös kooltaan sopusuhtaisia, liikkuvia ja syöntikykyisiä. Toimivaa ja kestävää kauneutta! VikingType korvaa FabaRakenne-ryhmän.

VikingFertility™ -ryhmän sonnit ovat tytärhedelmällisyydeltään kaikkein parhaimpia. Tyttärien kiimakierrot käynnistyvät nopeasti, kiimat näkyvät hyvin ja ne tiinehtyvät nopeasti. Ryhmään pääsy edellyttää lisäksi vähintään normaaleja syntymä- ja poikimaindeksejä. Ryhmä poikkeaa FabaTiine-ryhmästä siten, että paino on hedelmällisyysindeksillä, eikä hedelmällisyyden ja poikimisten kokonaisuudella.

VikingDefence™ -sonneilla on terveys geeneissään. Näiden sorkka-, utare-, aineenvaihdunta- ja lisääntymissairauksia tehokkaasti vastustavien sonnien käyttö on kestävää ja eettistä maidontuotantoa. Puolustuskyky on tuttua jo FabaTerve-ryhmästä!

VikingHoofHealth™-sonnit ovat sorkkaterveyden huippuja. Niiden avulla voimme vähentää suuria taloudellisia menetyksiä aiheuttavia sorkkasairauksia. Sorkkaterveysindeksissä on huomioitu 10 eri sorkkasairautta.

VikingCalvingEase™ -ryhmän sonnit antavat hyvän alun elämälle. Ryhmään pääsy edellyttää keskimääräistä parempia syntymä- ja poikimaindeksejä. Syntymäindeksi kuvaa sonnin jälkeläisten syntymistä ja poikimaindeksi tyttärien poikimisten sujuvuutta. Molemmissa indekseissä on huomioitu sekä poikimavaikeudet että vasikkakuolleisuus.