Käyttölistat

Faba julkaisee vuosittain neljä kertaalypsyrotusonnien käyttölistan ja risteytyskäyttöön tarkoitettujen liharotusonnien listan. Näillä listoilla olevat sonnit löytyvät verkkokaupan ohella myös seminologeilta. Lisäksi kotisivuilla julkaistaan kevääällä ja syksyllä listat emokarjoihin ja puhdasjalostukseen valituista sonneista.

Lypsyrotujen käyttölistat

Käyttölistat ilmestyvät neljä kertaa vuodessa NAV-arvostelujen jälkeen. Tammi-, touko-, elo- ja joulukuun NAV-arvostelut ovat pääarvosteluja, joiden yhteydessä julkaistaan myös jälkeläisarvostelut. Genomijalostusarvot julkaistaan kuukausittain ja Interbull-arvostelut kolmasti vuodessa.

Käyttölistan sonneja löytyy yleensä kaikilta seminologeilta. Sonnit on jaettu ominaisuuksiensa mukaan käteviin valintaa helpottaviin ominaisuusryhmiin.

Käyttölistan valikoima on laaja, mutta verkkokaupassa valikoima moninkertaistuu. Sieltä löytyy yli 200 sonnin annoksia, niin VG-sonnien kuin myös tuontisonnien annoksia. Uusimmat sonnit tulevat verkkokauppaan sitä mukaan, kun ne aloittavat siementuotantonsa. Ne pääsevät käyttölistalle kun annoksia on riittävästi seminologeille jaettavaksi.

Liharotujen käyttölistat

Risteytyslistalle on valittu sonneja ensijaisesti helppoja poikimisia ajatellen. Osa sonneista sopii jopa lypsyrotuhiehoille. Listalle on merkitty indeksien rinnalle valintaa helpottavia ominaisuuskuvakkeita. Joukossa on myös emokarjoihin sopivia yksilöitä. Listan sonneja löytyy seminologeilta.

Emolehmille ja puhdasjalostukseen tarkoitetut sonnit tilataan etukäteen joko seminologeilta tai Verkkokaupasta.