Tilasiemennyskoulutus

Oppia ja ohjausta tilasiemennykseen

Tilasiemennyskoulutusta on mahdollista järjestää usealla eri tavalla. Koulutusta ja tilasiemennysluvan saamista säätelevät Opetushallituksen Tutkinnon perusteet sekä Eläinsuojelulaki. Maatalousoppilaitokset vastaavat tutkinnon suorittamiseen liittyvistä asioista ja todistuksen kirjoittamisesta.

Faba ja fabalaiset ovat mukana tilasiemennys-koulutuksessa. Luennoilla eläinlääkäri käy läpi mm. anatomiaa, fysiologiaa. Opetus on keskustelevaa ja varmasti opiskelijoille uutta tietoa antavaa ja ajatuksia herättävää. Opetukseen kuuluu aina myös esim. siemennysten tallennukseen liittyvä osio. Lisäksi käydään läpi siemenvaraston hallintaa ja verkkokaupan toimintaa. Tutkinnon perusteisiin kuuluu myös jalostusosio; jalostuksen perusteet ja keskitytään tilatasolla eläinvalintaan.

Varsinaisen siemennyksen harjoittelemiseen käytetään irtokohtuja, teurastamolla harjoittelua ja tilalla harjoittelulla. Oppilaitoksilla on opetus koottu eri tavoin: teurastamo/tilaopetus tai pelkästään tilaopetus.

Jo tiedossa olevat tilasiemennys-kurssit löytyy ajankohtaista-osiosta. Siellä on lisätietoa kurssista ja ilmoittautumisohjeet.

Faban seminologit kouluttavat ja opastavat

Faban seminologeja on koulutettu siemennysopetukseen. Näitä FabaAPU-seminologeja on joka puolella Suomea.

Oppia siemennykseen tai eri ohjelmien käyttöön voi tilata myös jo tilasiemennys luvan omaava. Välillä on hyvä tarkentaa ja kehittää osaamistaan.

Lisätietoja

Kysy lisätietoa tilasiemennys-koulutuksesta Jaana Vuolteenaholta joko puh. 040-311 5606 tai sähköpostilla: jaana.vuolteenaho@faba.fi