Tilasiemennys

Tilasiementäjä voi siementää omia eläimiään. Tilasiemennyslupa voi olla myös tilan työntekijällä. Luvan saanut huolehtii eläinten hyvinvoinnista ja on vastuussa eläinten hoidosta. Lupa on henkilökohtainen.

Eläinsuojelulakiin on kirjattu pätevyysvaatimukset siementäjälle. Tiloille tehtävissä tarkastuksissa voidaan tarkistaa myös siemennyslupa tai todistus.

Tilasiementäjä voi tilata kaikkia tarvitsemiaan siemennystarvikkeita  ja siemenannoksia Faban Verkkokaupasta.

Faban seminologipalvelut ovat aina käytettävissä, vaikka itse siemennettäisiinkin. FabaHELMI-palvelu antaa tukea ja tietoa lisääntymiseen liittyvissä asioissa.

FabaAPU-palvelua kannattaa käyttää, jos tilasiementäjä haluaa lisäoppia siemennykseen. Pitkä väli siementämisessä voi olla hyvä syy tilata seminologi ja käydä asioita yhdessä läpi.