Tilatiimi kookkaiden karjojen siemennyspalveluun

Tilatiimi helpottaa arkirutiineja

Tilatiimi on suurille, yli 200 siemennettävän eläimen, tiloille suunnattu erikoispalvelu. Palvelu on luotu helpottamaan isojen tilojen arkirutiineja ja tukemaan tilan menestyksellistä johtamista ja rutiinien ulkoistamista. Tilatiimitiloilla käydään joka työpäivä ilman erillistä tilausta, ellei asiakas peru käyntiä.

Faban tilatiimi sisältää:

  • Tilatiimi-sopimuksessa määritetyn seminologin tulon tilalle ilman asiakkaan tilausta
  • Tilatiimi-sopimuksessa sovitun käyntiajan
  • Mahdollisuuden palvelun perumiseen päivystyksessä
  • Tilatiimin sisältämät palvelut määräytyvät karjakoon, siemennettävien eläinten määrän sekä Faban seminologien sijainnin perusteella.

Lisätietoja tilatiimistä antavat seminologit tai alueen palvelupäällikkö.

Palvelu on maksuton lisäarvopalvelu ja edellyttää sopimusta osuuskunnan kanssa.