Emolehmätarkkailu

Emolehmätarkkailu on palvelu, joka on tarkoitettu karjansa kehittämisestä kiinnostuneelle lihakarjatilalle. Karjan parantunut taso näkyy parantuneena taloudellisena tuloksena.

Jotta lihakarjan perinnöllistä tasoa voidaan parantaa, tulee ominaisuuksia mitata ja selvittää eläinten perinnöllinen arvo jalostettavissa ominaisuuksissa. Lihakarjan jalostettavista ominaisuuksista kerätään tietoa Faban emolehmätarkkailussa. Emolehmätarkkailu luo vankan perustan eläinaineksen kehittämiseen.

Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat

 • matala syntymäpaino
 • hyvät kasvuominaisuudet
 • hyvät emo-omaisuudet
 • rakenneominaisuudet
 • helpot poikimiset
 • terveysominaisuudet
 • teurasominaisuudet

Emolehmätarkkailussa on kolme erilaista vaihtoehtoa erilaisiin tarpeisiin.

FabaPIHVI+ -tarkkailuun kuuluva tila saa

 • Teurasindeksit, jotka lasketaan viisi kertaa vuodessa.  Nämä luovat vahvan pohjan eläinvalinnoille, ja kertovat siitä, minkälaista kasvukykyä ja teurasominaisuuksia karjasi eläimet periyttävät.
 • Faban emolehmäasiantuntijoiden palvelut. Neuvonta (etä) mm. eläinvalintoissa, eläinkaupoissa, sekä karjan kehitystavoitteiden kartoitus.  On tärkeää tunnistaa karjan jalostustavoitteet ja toimenpiteet, jotka johtavat kohti jalostustavoitteita!
 • Minun Maatilan Tilaraportti, ja sen analysointi yhdessä jalostusasiantuntijan kanssa. Oman karjan tunnuslukujen tarkastelu ja niiden vertaaminen muihin saman rotuisiin tarkkailukarjoihin kertoo tärkeää tietoa onnistumisista, mutta myös kehityskohteista.

FabaEMO -tarkkailuun kuuluva tila saa

 • Syntymäpainoindeksit, 200- ja 365 päivän painoindeksit, emoindeksit, teurasindeksit sekä poikimahelpousindeksti, jotka lasketaan viisi kertaa vuodessa.
 • Faban emolehmäasiantuntijoiden palvelut. Neuvonta (yksi etäneuvonta ja yksi tilakäynti) mm. eläinvalintoissa, eläinkaupoissa, sekä karjan kehitystavoitteiden kartoitus.  On tärkeää tunnistaa karjan jalostustavoitteet ja toimenpiteet, jotka johtavat kohti jalostustavoitteita!
 • Minun Maatilan Tilaraportti, ja sen analysointi yhdessä jalostusasiantuntijan kanssa. Oman karjan tunnuslukujen tarkastelu ja niiden vertaaminen muihin saman rotuisiin tarkkailukarjoihin kertoo tärkeää tietoa onnistumisista, mutta myös kehityskohteista.

FabaEMO+ -tarkkailuun kuuluva tila saa

 • Syntymäpainoindeksit, 200- ja 365 päivän painoindeksit, emoindeksit, teurasindeksit sekä poikimahelpousindeksti, jotka lasketaan viisi kertaa vuodessa.
 • EmoJasu, joka on tilan jalostussuunnitelma tulevalle tiineytyskaudelle. EmoJasusta löydät parhaat paritussuunnitelmat siten, että tilakohtaiset jalostustavoitteet huomioituvat ja sukusiitoksen haitat minimoidaan, minkä lisäksi saat valmiit listat astutusryhmistä seuraavalle laidunkaudelle.
 • NautaNetin myynti-ilmoitukset
 • Faban emolehmäasiantuntijoiden palvelut. Neuvonta (vapaa etäneuvonta ja kaksi tilakäyntiä) mm. eläinvalintoissa, eläinkaupoissa, sekä karjan kehitystavoitteiden kartoitus.  On tärkeää tunnistaa karjan jalostustavoitteet ja toimenpiteet, jotka johtavat kohti jalostustavoitteita!
 • Minun Maatilan Tilaraportti, ja sen analysointi yhdessä jalostusasiantuntijan kanssa. Oman karjan tunnuslukujen tarkastelu ja niiden vertaaminen muihin saman rotuisiin tarkkailukarjoihin kertoo tärkeää tietoa onnistumisista, mutta myös kehityskohteista.