Jalostustodistus

Jalostustodistus on 1.11.2018 voimaan tulleen EUn jalostuslainsäädännön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012 ja Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717) mukainen todistus kantakirjatusta puhdasrotuisesta eläimestä tai sukusolusta.

Jalostustodistusta tarvitaan mm. jalostuseläinten tai sukusolujenkaupassa (esim. vienti ja tuonti). Alla esimerkki luovuttajauroksen jalostustodistuksesta.