Tilaa Jalostuksella tuotosta ja terveyttä -jalostusopas

Faban jalostusopas on tiivis paketti nautakarjan jalostamisesta ja sen merkityksestä. Karjanjalostukseen liittyy monia käsitteitä, kuten sukusiitos, NTM ja genomitestaus. Oppaan avulla voit tutustua tärkeimpiin käsitteisiin ja siihen, miten ne ovat avuksi karjatilan tuotannon kannattavuuden parantamisessa.

Tilaa maksuton jalostusopas itsellesi joko sähköisenä tai painettuna versiona.

Beställ avelsguiden för avel för avkastning och hälsa

Faba avelsguide är ett kortfattat paket om nötkreaturaveln och dess betydelse. Uppfödning av boskap involverar många begrepp som inavel, NTM och genomundersökning. Med hjälp av guiden kan du bekanta dig med de viktigaste koncepten och hur de hjälper till att förbättra lönsamheten inom boskapsproduktionen.
 
Beställ en gratis handbok för dig själv i antingen elektronisk eller tryckt version.